Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici schválili zvýšenie príspevku do Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie vo výške 40 tisíc eur.

Ilustračné foto Facebook Senica

Cez toto zvýšenie plánuje mesto rozvíjať rekreačnú oblasť Kunovskej priehrady. “Práve cez túto organizáciu máme záujem riešiť podporu cestovného ruchu na priehrade, ale aj v meste. Vďaka tejto spolupráci sa začína výstavba lanového centra a preliezok pre deti, takisto aj budovanie cyklostojanov, aby sme ľudí motivovali prísť na bicykli a pripravujú sa aj možnosti pre kolobežky,” uviedol primátor mesta Senica Martin Džačovský.

Niektorí poslanci považovali poskytnutie príspevku za diskutabilné. “Nemám problém s tým, že financie prúdia aj dobrovoľnými príspevkami. My to v krajskej organizácii cestovného ruchu nerobíme a nerobia to ani v oblastných organizáciách, ktoré sú našimi členmi. Dôvod je ten, že sa píšu projekty, ktoré sú určené pre niekoho a stráca sa verejný záujem. Organizácia má dlhodobo pracovať koncepčne a takéto projekty sú miestne, vždy ušité na niekoho potreby,” uviedol poslanec MsZ v Senici a zároveň predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavského kraja Pavol Kalman.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie združuje 14 miest a obcí a takmer 30 organizácií a firiem pôsobiacich v tejto oblasti. “Chceme vytvárať centrá cestovného ruchu, kde by človek prišiel, strávil tam jeden deň, a potom sa presunul napríklad zo Senice do regiónu Holíča či Skalice, prípadne na dolné Záhorie, tak aby sme návštevníka dokázali udržať čo najdlhšie. Ideálne s jedným až dvomi prenocovaniami,“ informoval výkonný riaditeľ OOCR Záhorie Martin Lidaj.


.
Toto je čítané

Na brehu Moravy pri Malých Levároch vracajú život mokradiam

Zintenzívnením poľnohospodárskej činnosti a nadmerným obhospodarovaním krajiny najmä po 2. svetovej vojne,…

BM: Ustekana sobota