Záhorská knižnica so sídlom v Senici v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) vyhlásila verejnú neanonymnú súťaž na výtvarný návrh na mural, ktorý sa bude nachádzať na fasáde budovy Záhorskej knižnice. TASR o tom informovala riaditeľka Záhorskej knižnice Silvia Sameková.

Cieľom je zdôrazniť význam Záhorskej knižnice ako dôležitej súčasti kultúrnej infraštruktúry v meste a celom záhorskom regióne. “Chceme prekonať obraz knižnice ako nudnej inštitúcie, ktorej jedinou úlohou je požičiavanie kníh. Dnešné knižnice by mali byť plné života, vytvárať priestor na stretávanie sa obyvateľov, komunít, ale aj názorov, jednotlivých druhov umenia, našej minulosti i budúcnosti,” uviedla Sameková.

V tomto roku plánuje zriaďovateľ knižnice, ktorým je samosprávny kraj, zrealizovať zateplenie a kompletnú rekonštrukciu fasády budovy. “Mural ako veľkoplošná nástenná maľba posunie kvalitne zrekonštruovanú, funkcionalistickú budovu z rokov 1937 – 1938 smerom k budúcnosti a prepojí literárne umenie so súčasným výtvarným,” doplnila riaditeľka knižnice.

Kvalitné umenie nemusí byť len súčasťou výstavných miestností v galériách. “Chceme umenie priniesť do verejného priestoru v podobe muralu, ktorý bude umeleckým dielom a nie náhodným. Hoci aj vizuálne atraktívnym jednorazovým počinom,” vyjadril sa odborný garant súťaže a riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici Roman Popelár.

Profesionálni výtvarníci môžu svoje návrhy zasielať do konca júla. Hodnotiaca komisia vyhodnotí súťaž v priebehu augusta. Prvé tri miesta sú honorované. Víťazný návrh sa na budovu knižnice zrealizuje po rekonštrukcii fasády. Podmienky súťaže vrátane všetkých príloh sú zverejnené na webovej stránke knižnice zahorskakniznica.eu.


.

INAT Rezanie laserom