Cestárska spoločnosť Regionálne cesty Bratislava (RCB) pri príležitosti svetového dňa životného prostredia vyzýva obyvateľov na zodpovedné správanie sa k prírode. Apel smeruje napríklad na návštevníkov Pezinskej Baby, ktorí po sebe zanechávajú množstvo odpadkov. Za neprijateľné označuje zároveň možné vyvážanie stavebného a komunálneho odpadu vo veľkej miere.

ilustračné foto

„Veľmi negatívnym zistením, ku ktorému sme počas uplynulých týždňov dospeli, je, že sa tu pravdepodobne vyváža aj stavebný a komunálny odpad vo väčšom rozsahu. Takéto konanie je skutočne neprijateľné,“ zdôrazňuje RCB na margo cesty vo svojej správe.

RBC pripomína, že vyhodený odpad ohrozuje zvieratá, rastliny i kvalitu vody. Podotýka, že je dobré mať na pamäti aj fakt, že cigareta sa rozkladá tri roky, žuvačka päť rokov, plechovka 20 až 100 rokov, PET fľaše 100 až 1000 rokov a sklo 4000 rokov. „Správajte sa k prírode zodpovedne. To, čo do nej prinesiete, si vezmite domov, alebo vyhoďte do najbližšieho koša či kontajnera,“ vyzýva spoločnosť.

Počas letnej sezóny sa RCB venuje nielen opravám ciest a dopravného značenia, orezom drevín či koseniu, ale aj čisteniu a zbieraniu odpadu v blízkosti ciest v jej správe. Ide o cesty II. a III. triedy v Bratislavskom kraji. Vyzbieraný odpad sa následne vyseparuje a odnesie do zberného dvora na ďalšie spracovanie.

Podľa generálneho riaditeľa RCB Rastislava Gajarského sa s odchodom zimnej sezóny opäť ukázala nepoučiteľnosť niektorých šoférov. „Okrem bežného komunálneho odpadu, ktorý pri krajniciach ciest či v priekopách nemá čo robiť, kolegovia odstraňujú rôzne odpadnuté súčasti vozidiel, pneumatiky, ale aj pozostatky po dopravných nehodách a podobne,“ približuje Gajarský. Počas mája vyčistili viac ako 70 kilometrov ciest.


.

3D filamenty 2023