V pondelok 14. júna 2021 uplynie termín na podanie prihlášok v druhom kole prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022.

Po vyhodnotení prvého kola ostalo nenaplnených 551 miest pre budúcich študentov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka 35 župných stredných škôl. Kompletný zoznam je dostupný ako príloha na webe.

Rodičia podávajú prihlášku potvrdenú príslušnou základnou školou už priamo do tej strednej školy, v ktorej sa bude konať druhé kolo prijímacích skúšok, a to najneskôr do pondelka 14. júna 2021.

Termín konania druhého kola prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022 je určený na utorok 22. júna 2021 pre všetky stredné školy v Slovenskej republike.

Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024