Publikáciu Navzájom lepší autorky Tatiany Pavlovičovej a kolektívu predstavili vo štvrtok v Trnave. Je súčasťou Prvého podporného projektu pre pomáhajúce profesie (5P), ktorý je zameraný na prevenciu syndrómu vyhorenia u zamestnancov zariadení sociálnych služieb. Do života ju uviedli spoluautori lekár Vladimír Krčméry a predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič vypustením bielych holubíc.

Kniha rovnako ako projekt vznikla v spolupráci TTSK s tímom odborných lektorov zo spoločnosti ModernaBrain a občianskeho združenia Navzájom lepší na čele s Pavlovičovou, ktorá súčasne pôsobí ako manažérka nového Centra sociálnych služieb Galanta. „Naším zámerom bolo poskytnúť pohľady na prevenciu duševného zdravia. Chceli sme ukázať, aká potrebná je rovnováha v živote i profesii, poukázať na to, ako tú rovnováhu nájsť, veľmi sa dotýkame zmyslu a podstaty života a pomáhania a služby,“ povedala Pavlovičová pre TASR.

Pracujúci v pomáhajúcich profesiách sú vystavovaní podľa Viskupiča veľmi náročným situáciám po fyzickej aj psychickej stránke. „Hoci sa títo ľudia starajú o iných, im samotným často nemá kto pomôcť. Preto od roku 2019 realizujeme projekt 5P a postupne ním prejde všetkých viac ako 1100 zamestnancov našich zariadení sociálnych služieb. Chceme sa im odvďačiť aj takýmto nefinančným benefitom. Veľmi ma teší, že v rámci projektu vznikla aj kniha s príznačným názvom,“ uviedol Viskupič.

„Počas pandémie sa viac ako kedykoľvek inokedy ukazuje, ako veľmi sme ako spoločnosť závislí od zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Preto by som si želal, aby sme si viac vážili týchto pracovníkov a pomáhali im,“ doplnil Krčméry. Pripomenul, že Trnava bola v rámci Slovenska prvolezcom v oblasti sociálnej práce, keď vznikol už pred 30 rokmi na Trnavskej univerzite takto zameraný študijný odbor. Prevencia syndrómu vyhorenia je podľa neho veľmi potrebná. „Mnohí z nás nevidia nie dni, mesiace, ale ani roky efekty svojej práce alebo ich vidia iba minimálne,“ vykreslil. Prevenciou toho môže byť aj uvádzaná kniha, ktorá chce naučiť zamestnancov zariadení sociálnych služieb konkrétne techniky, ako zvládať fyzickú záťaž a emočné vypätie. Vybrané postupy a rady sú zosumarizované na viac ako 200 stranách vzdelávacieho materiálu, ktorého súčasťou sú aj názorné ukážky praktických cvičení.


.

INAT Rezanie laserom