Ministerstvo obrany (MO) SR vydalo až do odvolania zákaz vstupu do vojenských lesov na území Vojenského obvodu Záhorie a Vojenského obvodu Valaškovce. Dôvodom sú pretrvávajúce vysoké teploty, suché počasie a zvýšené riziko vzniku požiarov. V uplynulom období eviduje rezort už dva požiare. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva Martina Kovaľ Kakaščíková.

“Územia vojenských lesov sú často využívané na rekreačné a turistické účely. Rád by som preto opäť apeloval na verejnosť, aby sa v čase vydaného zákazu nepohybovala na tomto území,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

Ministerstvo upozorňuje, že porušenie tohto zákazu je priestupkom, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 3320 eur. Zákaz sa nevzťahuje na obhospodarovateľa lesných pozemkov na dotknutom území, členov lesnej stráže, členov poľovníckej stráže a členov stráže prírody. Taktiež užívateľa poľovníckeho revíru na danom území, štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy a členov zložiek integrovaného záchranného systému.


.

INAT Rezanie laserom