Medzi hlavné body programu pondelkového zasadnutia krajského zastupiteľstva v Trnave patril záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) za minulý rok. Kraj vlani hospodáril s prebytkom takmer 18,7 milióna eur, sumu tvorí prebytok bežného a kapitálového rozpočtu a prebytok finančných operácií. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.

„Napriek tomu, že rok 2020 významne ovplyvnila kríza vyvolaná pandémiou ochorenia COVID-19, sa nám podarilo zachovať tempo investícií a hospodáriť s prebytkom. S ohľadom na očakávaný vývoj príjmov a výdavkov v nasledujúcich rokoch sme sa rozhodli pokračovať v zodpovednom správaní sa. Takmer 11,1 milióna eur sme preto vložili do rezervného fondu. Ďalších 5,4 milióna sme nasmerovali do peňažného fondu nových strategických investícií, ktoré budú kľúčom k pomoci ekonomike do maximálnej možnej miery a zároveň k udržaniu investícií do rozvoja kraja,“ uviedol Viskupič.

Popri záverečnom účte zastupiteľstvo schválilo aj ušetrenie takmer 600.000 eur prostredníctvom prijatia lacnejšieho úveru. TTSK takto refinancuje zostatok jedného starého úveru prostredníctvom prijatia nového úveru od tej istej banky. Navyše, vzhľadom na výhodné podmienky a nízke úrokové sadzby, poslanci odobrili otvorenie nového úverového rámca v maximálnej výške 30 miliónov eur, z ktorého budú schválené investičné projekty v horizonte troch rokov.

„Usilujeme sa aj o získanie ďalších zdrojov z Európskej únie. Predložíme dva veľké projekty na modernizáciu ciest druhej triedy. Jeden sa týka šiestich kilometrov cesty pri Dolných Orešanoch. Druhý sa nachádza pri Šoporni a obsahuje rekonštrukciu mosta cez potok Jarčie, ktorý je v havarijnom stave. V rámci stavebných prác počítame aj s dočasným premostením,“ doplnil Viskupič.


.

3D filamenty 2023