Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) pokračujú v kontrolách pripravenosti a odberoch vzoriek na kúpaliskách ako aj prírodných vodných plochách na Záhorí.

Štvrkovisko Oširíd Sekule, Foto: Jakub Matejovič, Záhorí.sk

V 26. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov.

Rekreačná oblasť Kunovská priehrada Sobotište bude uvedená do prevádzky v 27. týždni.

Voda nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie a nie je vhodná na kúpanie naďalej na RO Gazárka Šaštín Stráže.

S výnimkou farby vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie Plavecký Štvrtok a Malé Leváre.


.
Toto je čítané

Nadácia Volkswagen Slovakia zaplatí obnovu unikátnych historických skleníkov v Prügerke

V bratislavskej Prüger-Wallnerovej záhrade, známej ako Prügerka, sa v pondelok (15.4.) udial…

BM: Ustekana sobota