Poslanci Mestského zastupiteľstva v Holíči v rámci zasadnutia, ktoré sa uskutoční v piatok (23. 7.) o 9.00 h, prerokujú iba štyri body programu. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnilo mesto Holíč.

Primátor Holíča Zdenko Čambal

Poslanci budú rokovať o odpredaji 50-percentného podielu v spoločnosti Holkatel. Mesto má v spoločnosti podiel 50 percent, zvyšný podiel má Okresné stavebné bytové družstvo (OSBD) Senica, ktoré svoj podiel ponúklo mestu na odkúpenie. “Mesto ponúklo návrh na odkúpenie podielu vo výške 25 000 eur. Na základe vyjadrenia OSBD je navrhovaná cena na základe ocenenia majetku spoločnosti veľmi nízka. Zároveň predložilo návrh na odkúpenie za cenu 85 000 eur,” uvádza mesto v dôvodovej správe. Finančná komisia odkúpenie podielu za túto sumu neodporúča.

Ďalším bodom je schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na projekt Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v meste Holíč. Celkové predpokladané oprávnené výdavky na projekt sú vo výške 200 000 eur a spolufinancovanie samosprávou sa predpokladá v minimálnej výške piatich percent, čo predstavuje sumu 10 000 eur.


.
Toto je čítané

Čo prináša 16. číslo Záhoráka

16. číslo najčítanejšieho regionálneho týždenníka opäť prináša udalosti zo Záhoria, ktoré stoja…

BM: Ustekana sobota