Modernizáciu ciest a mostov, rekonštrukcie zariadení sociálnej starostlivosti a tiež obnovu areálov stredných škôl a športovísk bude Trnavský samosprávny kraj (TTSK) financovať z nového úveru, ktorý mu vo výške 30 miliónov eur poskytne Rozvojová banka Rady Európy (Council of Europe Development Bank – CEB). V stredu úver podpisom zmluvy v Trnave potvrdili viceguvernér banky Tomáš Boček a predseda TTSK Jozef Viskupič.

foto TTSK

„Už pri schvaľovaní aktuálneho rozpočtu sme počítali s prijatím úverových zdrojov. Z novej programovej pôžičky budeme v horizonte troch rokov financovať investičné projekty kryté z jednej tretiny v celkovej hodnote 94,5 milióna eur. Týkať sa budú investičných priorít, pôjde o mimoriadny rozvojový impulz pre Trnavský kraj. Očakávam, že prvé prostriedky by sme mohli zapojiť ešte tento rok,“ uviedol Viskupič s tým, že úver bude doplnkom k iným zdrojom financovania.

Otvorenie úverového rámca schválili poslanci krajského zastupiteľstva na zasadnutí 28. júna. „Naša banka už 65 rokov podporuje sociálnu súdržnosť v Európe. Spolupracovali sme už aj s TTSK a v rokoch 2015 a 2017 sme uzatvorili dve menšie rámcové úverové zmluvy. Opäť pomôžeme pri dlhodobom financovaní investičných priorít, ktoré sa týkajú zlepšovania verejných služieb a zvyšovania kvality života obyvateľov regiónu,“ uviedol Boček.

Prostriedky z úverového rámca môžu byť čerpané flexibilne, v dvoch až ôsmich tranžiach. Každá z nich bude v minimálnej výške 2 milióny eur. Úroková sadzba aj predpokladaná doba splatnosti bude stanovená pred čerpaním danej tranže podľa aktuálneho stavu na medzinárodných trhoch.


.

INAT Rezanie laserom