Vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Skalici sa v sobotu (24.7.) budú môcť záujemcovia nechať zaočkovať proti ochoreniu Covid-19 aj bez predchádzajúcej registrácie.

VKOC Skalica, Stredná zdravotnícka škola
Čas očkovania: 8:00 – 15:00
Vakcína: Pfizer/BioNTech (od 12 rokov vrátane)
Bude zabezpečená aj prítomnosť pediatrov, takže príležitosť nechať sa zaočkovať majú aj záujemcovia vo veku od 12 rokov v sprievode zákonného zástupcu.

V uvedenom čase sa môžu dostaviť aj ľudia na podanie druhej dávky vakcín Pfizer/BioNTech, ktorí sú viac ako štyri týždne po prvom očkovaní a preukážu sa potvrdením o prvom očkovaní.

Je potrebné priniesť si so sebou platný doklad totožnosti, preukaz poistenca a vyplnené dotazníky. Neplnoletí záujemcovia musia prísť v sprievode svojho zákonného zástupcu, a to aj na podanie druhej dávky vakcíny.

Dokumenty na stiahnutie:
Dotazník – Anamnestické otázky pre pacienta
Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta o očkovaní


.

BM: Ustekana sobota