Trnavská župa vo štvrtok (22.7.) slávnostne otvorila svoje prvé zariadenie podporovaného bývania. Novú celoročnú pobytovú sociálnu službu, ktorá umožní klientom viesť samostatný život, kraj ponúka vo vile neďaleko centra mesta Senica. Zastrešuje ju Centrum sociálnych služieb Rohov.

„Som šťastný, že sme vytvorili podmienky na samostatný život prijímateliek sociálnych služieb. Budú si určovať program dňa a s adekvátnou podporou si budú zabezpečovať stravovanie a ďalšie činnosti spojené s bežným životom a chodom domácnosti. Našim cieľom je, aby sa klientky zaradili do bežného života a aby sa z prijímateľov sociálnej služby stali tí, ktorí dostanú možnosť to spoločnosti vrátiť. Vieme im napríklad sprostredkovať aj zamestnanie. Zariadenie považujem za prechodnú stanica z inštitucionálného bývania až po samostatný život. Výhľadovo uvažujeme o rozšírení tejto služby aj do iných častí Trnavského kraja.“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Zavedenie služby podporovaného bývania je z hľadiska dodržiavania ľudských práv a slobôd zdravotne znevýhodnených ľudí veľkým krokom vpred. V širšom kontexte ide o jeden z príkladov postupnej deinštitucionalizácie veľkokapacitných zariadení sociálnych služieb.

„Pre ľudí, ktorí majú ťažký osud, predstavuje fungovanie tohto druhu sociálnej služby impulz do života. Aj týmto spôsobom sa totiž môžu začleniť do spoločnosti. Som presvedčená, že prvé obyvateľky nového zariadenia podporovaného bývania naplno využijú všetky príležitosti, ktoré ponúka komunita v Senici. Vítam aj spoluprácu s tunajším úradom práce pri hľadaní uplatnenia klientok na trhu práce formou zamestnania, pôsobenia v chránených dielňach alebo dobrovoľníctva,“ skonštatovala počas slávnostného otvorenia zariadenia verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Zariadenie podporovaného bývania v Senici je určené pre prijímateľov sociálnych služieb vo veku od 16 rokov do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorí sú schopní viesť samostatný život. Súčasťou služby je dohľad a asistencia zodpovednej osoby pri každodenných činnostiach.

„Priestory bytu sú zmodernizované a kompletne zariadené vďaka podpore trnavskej župy a sponzorov, za čo im veľmi pekne ďakujem. Pozostávajú z kuchyne s jedálenskou časťou a obývačkou, troch spální, chodby, kúpeľňou s toaletou a dvoch terás. Pre imobilných obyvateľov je k dispozícii aj schodolez,“ spresnila riaditeľka Centra sociálnych služieb Rohov Monika Knezovičová.


.

INAT Rezanie laserom