Spoločnosť Volkswagen Slovakia vypne na dva týždne výrobné linky. Tisícky zamestnancov budú čerpať dvojtýždňovú celozávodnú dovolenku. Plánovaná odstávka produkcie v bratislavskom a martinskom závode bude trvať od 2. do 13. augusta 2021. Výroba nástrojov v Stupave bude pokračovať bez prerušenia.

Počas letnej plánovanej odstávky výroby bude v nasadení niekoľko stoviek zamestnancov predovšetkým z oddelenia údržby a plánovania, ktorí budú spoločne s pracovníkmi dodávateľských firiem realizovať naplánované práce. Väčšinou pôjde o prestavby a technologické úpravy výrobnjch liniek, implementácie nových zariadení, pravidelnú údržbu výrobných technológií a ďalšie úlohy vo výrobných halách, ktoré nie je možné uskutočniť počas plnej prevádzky.

V súvislosti s ohlásenou investíciou a príchodom nových generácií modelov Volkswagen Passat a ŠKODA SUPERB do Bratislavy sa počas celozávodnej dovolenky začne s prestavbovými prácami v jestvujúcej karosárni. Na prípravných a administratívnych prácach v rámci projektu sa aktuálne naplno podieľajú najmä oddelenia plánovania v spolupráci s výrobou.

V čase plánovanej odstávky budú v nasadení aj zamestnanci ochrany závodu, zásobovania energiami či finančného útvaru, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná bez ohľadu na chod produkcie.

Výroba komponentov pre prevodovky a podvozky v Martine bude rovnako pozastavená na dva týždne. V pláne sú práce v oblasti údržby a správy budov. Pracovať budú tiež zamestnanci zodpovední za prípravu nábehu sériovej výroby nového produktu – diferenciálu pre elektrické vozidlá.

V martinskom závode prebiehajú aktuálne práce aj mimo výrobnej haly. V uplynulých týždňoch bola ukončená stavba chodníka spájajúceho vrátnicu závodu a autobusovú zastávku v priemyselnej zóne Sučany. Nový chodník s elektrickým osvetlením vo vysokej miere prispeje k bezpečnosti chodcov. Dokončenie napojenia na existujúci chodník bude mať v kompetencii obec Sučany.

Zároveň sa začala v Martine stavba nového parkoviska pre zamestnancov s kapacitou 49 parkovacích miest, čím stúpne celková kapacita parkovania na vyše 360 parkovacích miest. Po zemných výkopových prácach bude nasledovať inštalácia odlučovača ropných látok a dažďovej kanalizácie. Predpokladané ukončenie stavby je týždeň po celozávodnej dovolenke.


.

INAT Rezanie laserom