Letné utorky na nádvorý pálfyovského kaštiela v Malackách.

 

utorok 3.8. 18:00 – 19:30  /Nádvorie pálfyovského kaštieľa Malacky
Sídlisko z doby bronzovej
Mgr. Tomáš König, PhD., Mgr. Andrej Vrteľ, PhD.
SÍDLISKO Z DOBY BRONZOVEJ V MALACKÁCH (lokalita TESCO)
Prednáška s historickou tematikou.
Vstup: voľný

 


.

Lapková patrola