Zamestnanci výrobného závodu Schaeffler Skalica ušetrili v roku 2020 prostredníctvom svojich zlepšovacích nápadov spoločnosti vyše 1,7 milióna eur. Svojimi nápadmi tak prispeli k zlepšeniu výrobných aj nevýrobných procesov.

Do zlepšovacieho programu spoločnosti sa v minulom roku zapojilo celkom 880 zamestnancov výrobného závodu v Skalici. Celkovo podali zamestnanci Schaeffler Skalica takmer 2000 nápadov, čo predstavuje medziročný nárast o 20 %. Nápady sa týkali zlepšovania a zefektívnenia výrobných procesov, kvality, pracovných podmienok, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj úspory energií a zvyšovania ochrany životného prostredia. Najvyššia dosiahnutá úspora za jeden zlepšovací nápad s vyčísliteľnou úsporou predstavovala takmer 106 tisíc eur.

Každý zamestnanec, ktorý sa zapojil do zlepšovacieho procesu a ktorého podaný nápad bol prijatý a zrealizovaný bol odmenený. Za návrh s merateľným prínosom mohli zamestnanci Schaeffler Skalica získať odmenu až do výšky 5 000 eur. Každý podaný nápad je posudzovaný individuálne, pričom výška získanej odmeny závisí od niekoľkých faktorov. Za nápady s merateľným prínosom bolo v roku 2020 zamestnancom Schaeffler Skalica vyplatených celkovo 73 tisíc eur. Za nápady, ktorých prínos nemožno vyčísliť, mohli autori získať odmenu do výšky 100 eur.

Manažment nápadov spoločnosti Schaeffler je nástroj na podporu kontinuálnych optimalizačných aktivít, ktoré prispievajú k zabezpečovaniu zvyšovania konkurencieschopnosti podniku. Zamestnancom tak ponúka možnosť aktívne participovať na rozvoji podniku a tiež podieľať sa na zlepšovaní svojho pracovného prostredia, či na úspechu svojich vlastných nápadov.

V rámci odmeňovania zamestnancov za ich mimoriadny pracovný prínos, organizuje spoločnosť Schaeffler Skalica aj tradičné slávnostné podujatie, na ktorom každoročne ocení najlepších zamestnancov a najlepších zlepšovateľov.

Za rok 2020 bolo na základe odporúčania vedenia výrobných segmentov a podporných útvarov na ocenenie „Najlepší zamestnanec Schaeffler Skalica za rok 2020“ nominovaných 30 zamestnancov a na ocenenie „Najlepší zlepšovateľ Schaeffler Skalica za rok 2020“ 7 kolegov, ktorí dosiahli najlepšie výsledky v v zlepšovateľskom programe. Získané ocenenie si zamestnanci prevzali priamo z rúk podnikového riaditeľa spoločnosti Schaeffler Skalica, Miroslava Janotu.

„Kľúčom k úspechu spoločnosti je snaha o špičkovú kvalitu a prvotriednu technológiu. Dosahovať excelentné výsledky a úspech je však možné len za účasti lojálnych a motivovaných zamestnancov. Som veľmi rád, že naši zamestnanci sú ochotní a schopní vyzvať samých seba a neustále hľadať nové a inovatívne prístupy, ktoré vedú nielen k zvyšovaniu efektívnosti a prosperity podniku, ale aj k zlepšovaniu pracovného prostredia a k dosahovaniu ich vlastného úspechu. Oceneným zamestnancom ešte raz gratulujem a ďakujem za ich mimoriadny pracovný prínos,“ povedal Miroslav Janota, podnikový riaditeľ Schaeffler Skalica.

Schaeffler pôsobí so svojimi dvoma výrobnými závodmi na Slovensku takmer 30 rokov. Patrí medzi desať najväčších zamestnávateľov a dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku. Rozvoj spoločnosti v krajine je dynamický, v súčasnosti zamestnáva takmer 9 000 ľudí. Závod v Skalici vyrába komponenty pre automobilový priemysel ako sú klietky, krúžky, valčekové ložiská a synchrónne krúžky. Portfólio spoločnosti na Kysuciach pozostáva z presných komponentov a systémov pre motory, prevodovky a podvozky, ako aj riešení valivých a klzných ložísk pre veľké množstvo priemyselných použití.


.

HAŠŠO 6/2024