Sotina predstavovala v minulosti samostatnú obec na Záhorí, ktorá bola 1. januára 1944 pričlenená k Senici. Pôvodný vidiecky charakter obce neskôr nahradila výstavba rozsiahleho sídliska na jej pôvodnom území. Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Klubom priateľov histórie Senica, Mestom Senica a Múzeom Senica pripravili od 28. júla do 25. augusta 2021 cyklus historických stried s názvom „Leto s históriou“, v rámci ktorého postupne odznievajú pútavé prednášky, viažuce sa k histórii mesta Senica.

Tretie podujatie sa uskutočnilo v stredu 11. augusta 2021 a témou tohto stretnutia v priestoroch Múzea Senica (v Sokolovni) bola historická prednáška o starej Sotine. Návštevníci mali opäť jedinečnú možnosť si pred historickým výkladom prezrieť podrobne vypracovanú maketu mesta Senica, ktorá zachytáva podobu mesta z obdobia 19. storočia, s detailným spracovaním jednotlivých ulíc či budov, ako aj pozrieť si videoprezentáciu zachytávajúcu aktívnych členov a činnosť Klubu priateľov histórie Senica, pôsobiaceho pri Záhorskom osvetovom stredisku v Senici.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

V úvode kultúrneho podujatia sa prihovoril návštevníkom kurátor Múzea Senica Tomáš Motus. Následne sa už slova ujali regionálni historici Ján Peter a Ján Hromek, členovia Klubu priateľov histórie Senica, ktorí divákom pútavou formou, prostredníctvom dobových fotografií, pohľadníc a dokumentov, prezentovali históriu starej Sotiny. Ich putovanie minulosťou sa začalo stručnou históriou Sotiny, pokračovalo témami kúpanie, hasiči, dychovka, folklór, kroje, ďalej predstavili žatvu, majer, hostinec, zvonicu, cintoríny Sotiny či tragický osud starej Sotiny, a napokon záver ich potuliek dejinami patril novej Sotine zachytenej z „vtáčej perspektívy“.

V závere podujatia poďakoval prítomným kurátor Múzea Senica Tomáš Motus a pozval obecenstvo na ďalšie zaujímavé stretnutie, ktoré sa bude konať presne o týždeň.

V mene organizátorov podujatia Vás srdečne pozývame na v poradí štvrté stretnutie z cyklu historických stried s názvom „Leto s históriou“, ktoré sa uskutoční v stredu 18. augusta 2021 o 18:00 hodine v Múzeu Senica (v Sokolovni). Témou podujatia s názvom „Senický poklad a peniaze v minulosti“ Vás budú sprevádzať kurátor Múzea Senica Tomáš Motus a regionálny historik Ján Peter.

Miroslav Koprla, Záhorské osvetové stredisko Senica


.
Toto je čítané

BSK plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu spojenú školu

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu…

20 rokov