V druhom kole prideľovania dotácií z Fondu na rozvoj Trnavského kraja bude rozdelených 150-tisíc eur. Zber žiadostí je do 31. augusta 2021, pričom minimálna výška grantu je 10-tisíc eur.

„Fond na rozvoj Trnavského kraja sme zriadili ako nástroj na podporu organizácií a ich aktivít, ktoré výrazne prispievajú k propagácií kraja a napĺňajú jeho rozvojový potenciál. Cieľom je prispieť na projekty s nadregionálnym, celoslovenským alebo dokonca medzinárodným významom. Aj v druhom kole výzvy sa zameriavame na finančnú podporu väčších iniciatív a akcií s výnimočným prínosom pre obyvateľov a návštevníkov Trnavského kraja,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že môže ísť o oblasti všeobecného rozvoja regiónov, zlepšenia podnikateľských zručností, udržania zamestnanosti alebo rekonštrukcie infraštruktúry.

Vítané sú jedinečné nápady a návrhy inovatívnych riešení zamerané na zlepšenie kvality života v jednotlivých regiónoch Trnavského kraja. Príspevok z fondu je určený aj na projekty spojené s revitalizáciou verejných priestranstiev, podporou práce s mládežou alebo adaptáciou na zmenu klímy. Finančne podporené budú väčšie projekty a podujatia s nadregionálnym charakterom.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Oprávnenými žiadateľmi sú obce a mestá, či právnické a fyzické osoby (podnikatelia), ktoré majú sídlo, trvalý pobyt alebo pôsobnosť na území Trnavského kraja, respektíve poskytujú služby obyvateľom Trnavského kraja.

Záujemcovia môžu žiadosti predkladať elektronicky prostredníctvom formulára dostupného na web stránke župy . Termín ukončenia druhého kola zberu žiadostí je 31. augusta 2021. Minimálna výška grantu je 10-tisíc eur.

V prvej polovici roka bolo zo 72 predložených projektov vybraných 12 najlepších, ktoré boli z fondu podporené sumou od 12 do 60-tisíc eur. Celkovo 300-tisíc eurami boli podporené projekty aktivity, akcie a činnosť organizácií a obcí s celoregionálnym a nadregionálnym charakterom, ktoré potrebujú väčšie finančné krytie. Ide napríklad o rekonštrukciu synagógy v Šaštíne-Strážach, rozvoj vzdelávania žiakov s poruchou autistického spektra v Trnave, realizácia vodozádržných opatrení v parku v Kráľovom Brode, či projekt neformálneho vzdelávania stredoškolákov.


.
Toto je čítané

Študentské rady senických stredných škôl sa zišli na spoločnom stretnutí

Utorkové (16.4.) spoločné stretnutie študentských rád senických stredných škôl poskytlo priestor na…

BM: Ustekana sobota