Obec Veľké Leváre získa nový prestupný uzol pre udržateľnú dopravu. Schválený bol totiž projekt obnovy a modernizácie prestupného terminálu v blízkosti železničnej stanice. Z Integrovaného regionálneho operačného programu naň pôjde takmer 400 tisíc eur. Na svojom webe o tom informuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

Prostredníctvom projektu sa bude rekonštruovať existujúci prestupný uzol vo Veľkých Levároch a vytvoria sa podmienky pre napojenie cyklistickej dopravy. “Zároveň budú doplnené chodníky pre bezpečný prístup chodcov s bezbariérovými úpravami, ako aj bezbariérové a osvetlené priechody pre chodcov. Pre zvýšenie komfortu cestujúcich bude realizovaný nový prístrešok autobusovej zastávky a osadená nová informačná tabuľa. Vybudujú sa nové jazdné pruhy a obratisko pre vozidlá,” spresnil kraj.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Vybudovaných bude 29 nových parkovacích miest v obratisku a ďalších osem parkovacích miest na prístupovej komunikácii pre cestujúcich, ktorí prestúpia. Pôjde o parkoviská typu Kiss + Ride a parkoviská pre bezpečné odstavenie vozidla typ Park + Ride. “Zároveň bude inštalovaný parkovací systém a realizované nové dopravné riešenie územia, čo zvýši bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Projekt rieši tiež rekonštrukciu komunikácie, chodníkov, zastávky a odvodnenia spevnených plôch,” priblížil BSK.

Prestupný terminál prepojí železničnú a autobusovú prepravu a vytvorí prestupný bod pre cestujúcich z cyklodopravy a individuálnej automobilovej prepravy. Vďaka projektu sa má zvýšiť informovanosť o počte spojov a odchodov spojov i zlepšiť bezpečnosť priechodov pre chodcov. Vytvoria sa tu aj bezbariérové prvky.

Veľké Leváre sú pri hlavnom železničnom ťahu Bratislava – Kúty. Železničná a autobusová doprava sa podľa BSK stretávajú v dopravnom uzle, ktorý sa nachádza v širšom centre obce. Množstvo cestujúcich sa na železničnú stanicu dopravuje osobnými autami, z dôvodu chýbajúceho parkoviska to však spôsobuje problémy. “Táto situácia znižuje komfort cestujúcich a následne znižuje využiteľnosť vybudovanej osobnej železničnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy. Tým aj obslužnosť daného územia,” poznamenal kraj.


.

Lapková patrola