Trnavská župa otvorila možnosť požiadať o poskytovanie pravidelného finančného príspevku na bývanie. Až 150 eur mesačne môžu získať začínajúci učitelia a majstri odbornej výchovy, ktorí ukončili štúdium pred menej ako piatimi rokmi, a majú pracovný pomer s jednou zo župných stredných škôl.

„Rozhodli sme sa motivovať mladých ľudí a dať im ďalší dôvod na to, aby ostali pracovať v Trnavskom kraji, prípadne sem za prácou prišli. Začínajúcim učiteľom a majstrom odbornej výchovy poskytneme 150 eur mesačne na bývanie. Evidujeme, že priemerný vek učiteľov sa postupne zvyšuje a ich nedostatok je predovšetkým v odborných predmetoch a jazykoch. V začínajúcom školskom roku preto prichádzame s novým riešením,“ skonštatoval trnavský župan Jozef Viskupič.

Fest Fiesta 2024

Finančná podpora môže byť využitá na úhradu nákladov spojených s bývaním vo vlastnej nehnuteľnosti alebo na bývanie na základe zmluvy o nájme, respektíve podnájme. Môže ísť o náklady súvisiace s užívaním nehnuteľnosti (energie, vodné, stočné, a. i.) alebo splátky úveru na kúpu nehnuteľnosti.

Žiadateľom bude príspevok poskytovaný na mesačnej báze, a to formou refundácie na základe predloženého vyúčtovania. Do konca tohto roka je na tento účel vyčlenených 50-tisíc eur.

Možnosť získať tento príspevok majú aj všeobecní lekári, ktorí od župy získali účelovú dotáciu na rozvoj a podporu zdravotníctva.

Bližšie informácie a formuláre sú dostupné na webe Trnavského samosprávneho kraja.


.
Toto je čítané

BSK začne rekonštruovať cestu medzi Lábom a Plaveckým Štvrtkom

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začne od pondelka (17. 6.) rekonštruovať cestu medzi…

BM Záhada Vedy