Mesto Holíč získalo v rámci výzvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na moderné technológie nenávratný finančný príspevok vo výške 573 423,36 eura. TASR o tom informoval hovorca mesta Jaroslav Čársky.

Primátor Holíča Zdenko Čambal

Výzvu vyhlásil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľský orgán v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR. “Mesto predložilo projekt s názvom Moderné technológie mesta Holíč, ktorého hlavným cieľom je doplnenie chýbajúcej Smart infraštruktúry a vytvorenie integrovanej dátovej platformy obsahujúcej dáta z dostupných moderných prístrojov ovládateľných aj na diaľku pomocou internetu (IoT). Projekt nám bol schválený, pričom celkové oprávnené výdavky na projekt tvoria sumu 603 603,54 eura. Mesto sa bude na projekte podieľať spolufinancovaním vo výške päť percent, čo predstavuje 30 180,18 eura,” uviedol primátor mesta Holíč Zdenko Čambal.

Nathaniel Knizkaren 2023

Ako doplnil, mesto postupne prechádza k poskytovaniu služieb občanom digitálnou formou. “V rámci projektu budú v meste riešené kamerový systém, modernizácia priechodu pre chodcov na ulici Bratislavská, zefektívnenie parkovacieho systému prostredníctvom smart technológií a meteostanice. Dĺžka realizácie projektu je plánovaná na 18 mesiacov a začiatok realizácie na február 2022,” informoval primátor.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024