V tomto roku uplynulo 77 rokov od najvýznamnejšej udalosti dejín Slovenska, ktorá predstavovala aktívny odpor slovenského domáceho odboja počas druhej svetovej vojny voči nemeckému fašizmu – Slovenského národného povstania.

Do Povstania sa zapojili aj odvážni obyvatelia nášho regiónu, ktorých hrdinské a obetavé činy sme si pripomenuli zaujímavou historickou prednáškou. Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Klubom priateľov histórie Senica, Mestom Senica a Múzeom Senica pripravili od 28. júla do 25. augusta 2021 cyklus historických stried s názvom „Leto s históriou“, v rámci ktorého postupne odzneli pútavé prednášky, viažuce sa k histórii mesta Senica.

Piate podujatie sa uskutočnilo v stredu 25. augusta 2021 a témou tohto stretnutia v priestoroch Múzea Senica (v Sokolovni) bola historická prednáška o protifašistickom odboji v našom regióne. Návštevníci mali opäť jedinečnú možnosť si pred historickým výkladom prezrieť podrobne vypracovanú maketu mesta Senica, ktorá zachytáva podobu mesta z obdobia 19. storočia, s detailným spracovaním jednotlivých ulíc či budov, a tentoraz si mohli navyše pozrieť tiež výstavu dobových exponátov približujúcich protifašistický odboj v našom regióne.

Nathaniel Knizkaren 2023

V úvode kultúrneho podujatia sa prihovorili návštevníkom kurátor Múzea Senica Tomáš Motus spolu s riaditeľkou Záhorského osvetového strediska v Senici Ľubicou Krištofovou. Následne sa už slova ujal predseda Klubu vojenskej histórie Záhorie Peter Bača, ktorý divákom pútavou formou, prostredníctvom dobových fotografií a dokumentov, prezentoval kľúčové momenty druhej svetovej vojny, vývoj protifašistického odboja na Slovensku, ilegálne protifašistické organizácie na Záhorí, 1. československú armádu na Slovensku, takzvaný „senický koncentrák“ a spomienky pamätníkov naň, hromadné popravy Sicherheitsdienstom v Surovinskom lese, 2. československú partizánsku brigádu J. V. Stalina, partizánsku skupinu „Za ideál“, 2. československú partizánsku brigádu generála M. R. Štefánika, hlavné údaje z bojov partizánskej skupiny „Repta“, boje U Rehušov 7. februára a 19. marca 1945, a napokon venoval pozornosť účastníkom národnooslobodzovacieho boja.

V závere podujatia poďakoval prítomným kurátor Múzea Senica Tomáš Motus a pozval obecenstvo na ďalšie zaujímavé podujatia, ktoré sa uskutočnia pri príležitosti osláv 77. výročia Slovenského národného povstania.

Miroslav Koprla, Záhorské osvetové stredisko Senica


.

Je ok, ak nie si ok BSK