Mesto Senica získalo v rámci Operačného plánu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 so zameraním na Moderné technológie na projekt s názvom Smart plán mesta Senica nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 949 887,90 eura. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová. V rámci projektu pôjde o zavedenie moderných, inteligentných – takzvaných smart prvkov.

ilustračné foto

“Tie by sa mali odzrkadliť v lepšej priepustnosti hlavnej senickej križovatky, vo zvýšení bezpečnosti chodcov či v lepšej informovanosti vodičov o voľných parkovacích miestach,” uviedol primátor Martin Džačovský.

Obyvatelia pocítia benefity najmä v oblasti statickej a dynamickej dopravy a takisto v celkovej bezpečnosti. Podmienkou pre uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok bola štúdia uskutočniteľnosti. “V rámci dynamickej dopravy sa projekt zameriava na zlepšenie priepustnosti hlavnej a najvyťaženejšej križovatky. Semafory budú zosynchronizované so signalizáciou na priechodoch na Hurbanovej a Štefánikovej ulici a na Námestí oslobodenia,” doplnil zástupca primátora Filip Lackovič.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Projekt navrhuje aj inštaláciu dvoch radarov a tabuľu s meraním rýchlosti. Meranie intenzity dopravy na vybraných úsekoch ciest sa bude realizovať prostredníctvom kamerového systému s následným vyhodnocovaním v analytickom nástroji.

Ďalšou oblasťou je riadenie statickej dopravy. “Na tzv. rýchloobrátkových parkoviskách bude monitorovaná obsadenosť parkovacích miest a informácie budú následne sprístupnené vodičom. Plán počíta aj s osadením navigačných tabúľ, ktoré budú informovať o voľných parkovacích miestach. Počíta sa aj so zavedením parkovacej aplikácie pre mobilné telefóny,” uviedla hovorkyňa mesta.

“Bezpečnosť bude okrem bezpečnejších priechodov pre chodcov a radarov podporená aj rozšírením integrovaného kamerového systému. Vo vybraných lokalitách bude zaistený monitoring verejných priestranstiev s vyhodnocovaním kamerových záznamov analytickými nástrojmi,” doplnil Lackovič.

Mesto v súčasnosti pripravuje verejné obstarávania na dodávku a inštaláciu smart technológií. “Samotná realizácia je plánovaná v priebehu budúceho roka. Samospráva sa bude na projekte podieľať päťpercentným spolufinancovaním z rozpočtu mesta,” informovala Moravcová.


.
Toto je čítané

Novým generálnym riaditeľom BVS sa stal Ladislav Kizak

Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) sa stal…

20 rokov