Mestské centrum kultúry Malacky vydalo ďalší svoj zborník Malacky a okolie 3. Obsahuje štyri príspevky, ktoré odzneli na historickom seminári Františkáni v Malackách v 20. storočí z apríla 2010, vybraných šesť príspevkov z pravidelných mesačných prednášok Múzea Michala Tillnera Stretnutie z históriou a jednu prílohu so spomienkovým rozprávaním Jozefa Esterleho zo Zohoru na svoju mladosť, vojenčinu, odbobie 2. svetovej vojny a ďalšie roky svojho života.

Obsahovo sa štúdie venujú malackému františkánskemu gymnáziu a udalostiam okolo likvidácie františkánskeho kláštora v Malackách, osobe Mansveta Olšovského, rodinným vzťahom medzi malackými Pálfiovcami, zločinným udalostiam v 18. a 19. storočí v Malackách. Ďalšie príspevky približujú archeologické výskumy na južnom Záhorí za posledné roky, stručné dejiny židovstva na Slovensku a osobnosť maliara Dominika Skuteckého z Gajár.
Rozsah zborníka je oproti predošlým číslam približne o 50 strán väčší (207 s.), pričom obsahuje aj farebnú obrazovú prílohu, súvisiacu s niektorými štúdiami. Toto rozšírenie, ale i samotné vydanie umožnili finančné príspevky spoločností Pozagas a Fytopharma. O grafické spracovanie, tlač a výrobu sa postarala Tlačiareň Luna, Moravský Sv. Ján. Týmto spoločnostiam vyjadruje Mestské centrum kultúry Malacky svoju vďaku za podporu pri zúročení jeho snáh.

Záujemcovia si môžu zborník kúpiť v Mestskom centre kultúry Malacky (Záhorácka 1919) a Turisticko-informačnej kancelárii (Bernolákova 1/A) za 5 €. K dispozícii sú ešte aj staršie čísla zborníka.

Pavol Vrablec


.

Lapková patrola