Trnavská župa vyhodnotila druhé kolo výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Celkovou sumou 147-tisíc eur bolo podporených osem najlepších projektov. Ich predkladatelia získali dotáciu vo výške od 10 do 38-tisíc eur.

Budovanie komunitného centra v Kútoch s názvom Stodola 1820-2020, Foto: Pjekné Mjestečko

„Pokračujeme v podpore aktivít, ktoré zlepšia život komunít a pobyt návštevníkov v trnavskej župe. Ďalších takmer 150-tisíc eur sme poskytli organizáciám a obciam, aby mohli naplniť svoju inovatívnu myšlienku. V druhom kole sme z Fondu na rozvoj Trnavského kraja vyčlenili prostriedky na vybudovanie komunitného centra v Kútoch s názvom Stodola 1820-2020, opravu strechy na Dome kultúry v Skalici od architekta Dušana Jurkoviča či revitalizáciu parku Jas v Galante. V Piešťanoch pribudne verejná mini skate rampa, o postavenie ktorej sa miestna komunita roky usilovala,“povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Zrekonštruovaná bude aj tribúna na futbalovom štadióne v Topoľníkoch alebo hrobka rodu Zayovcov v Bučanoch. Obec Smrdáky zorganizuje podujatie s názvom Kultúra bez hraníc a Obecný podnik Sap zlepší verejnoprospešné služby v mikroregióne Medzičilistov.

Podporené projekty na Záhorí

Pjekné Mjestečko Stodola 1820 – 2020 – komunitné centrum v Kútoch 22000 €
Mesto Skalica Oprava strechy Domu kultúry v Skalici 38 000 €
Obec Smrdáky Kultúra bez hraníc 25 000 €

Hodnotiaca komisia vybrala spomedzi 40 projektov tie najlepšie, ktoré sú verejnoprospešné a inovatívne, pričom sa týkajú všeobecného rozvoja regiónu, zlepšenia komunitných služieb alebo rekonštrukcie infraštruktúry. Finančne podporené boli projekty aktivity, akcie a činnosť organizácií a obcí s celoregionálnym a nadregionálnym charakterom, ktoré potrebujú väčšie finančné krytie. Minimálna výška dotácie bola 10-tisíc eur.

Zoznam všetkých projektov hodnotených v druhom kole je zverejnený na  https://www.trnava-vuc.sk/13475-sk/2021.

V rámci prvých dvoch kôl bolo z Fondu na rozvoj Trnavského kraja rozdelených 447-tisíc eur. V prvom kole bolo podporených 12 projektov celkovou sumou 300-tisíc eur. Získali od 12-tisíc do 60-tisíc eur.


.

Lapková patrola