Mesto Skalica sa v roku 2021 zapojí už piatykrát do projektu Európsky týždeň mobility, ktorý na Slovensku koordinuje na národnej úrovni Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) – rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na miestnej úrovni Centrum voľného času Skalica.

Kampaň prebieha v termíne od 16.9. do 22.9.2021. Výročnou témou aktuálneho ročníka je „Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou“ Výber tohtoročnej témy vzdáva hold ťažkostiam, ktoré Európa a svet pociťujú počas pandémie COVID-19. Zároveň sa zamýšľa nad príležitosťami na zmeny vyplývajúce z tejto bezprecedentnej zdravotnej krízy v Európe.

Tohtoročná kampaň ETM oslavuje nezlomnosť miest a ich úspechy a zároveň sa snaží udržať tento potenciál. Trendy, ktoré sa začali minulý rok, ako napríklad zvyšovanie aktívnej mobility a využívanie mobility s nízkymi alebo nulovými emisiami, vyžadujú ďalšiu podporu.

V súlade s tohtoročnou témou boli stanovené štyri ústredné témy:

  • duševné zdravie
  • fyzické zdravie
  • bezpečnosť
  • reakcia na COVID-19.

Kampaň sa teraz snaží motivovať všetkých bývalých a budúcich účastníkov, aby sa zapojili do 20. ročníka Európskeho týždňa mobility pod tohtoročným sloganom „Buďme zdraví, cestujme ekologicky“.

Ďalej: Záhorie sa zapája do Európskeho týždňa mobility

V rámci tohto ročníka ETM sme pripravili rámcový program, ktorý vychádza z úspešných aktivít minulých rokov. Jeho naplnenie bude do istej miery ovplyvňovať aktuálna pandemická situácia i počasie, ale je variabilný a týmto okolnostiam ho budeme flexibilne prispôsobovať. Opäť začneme večerným behom po uliciach Skalice, opäť sa do aktivít zapoja školské a predškolské zariadenia, zariadenia sociálnych služieb i podniky.

V základnom programe tohtoročného ETM sú niektoré osvedčené aktivity ako Nočný beh uličkami centrálnej mestskej zóny, Bez auta do práce/do školy, Maľovaný chodník, Prechádzka so seniormi, fotografická súťaž „o najlepšie foto ETM“, Mesto bez áut (tvorivé dielne pre deti MŠ a I. stupňa ZŠ v parku pred gymnáziom). Predovšetkým však očakávame iniciatívne nápady a aktivity, ktoré pomôžu obohatiť program tohtoročného ETM.

Záhorácke rádio 2024 01

Akákoľvek aktivita registrovaná pod mestom Skalica prispeje k vytvoreniu komplexnej podpory myšlienok ETM. Výsledné fotografie a podklady z Vašich aktivít, ktoré nám zašlete na mail etmskalica@gmail.com, budú prezentované a priložené k prihláške mesta Skalica do Národnej súťaže o Cenu ETM. Program a priebeh ETM v Skalici bude priebežne zverejnený na FB stránke Európsky týždeň mobility Skalica. Všeobecné informácie o ETM možno získať na www.eurotm.sk.

Veríme, že Vám záleží na kvalite životného prostredia a preto prijmete našu výzvu a aktívne sa zapojíte do kampane Európskeho týždňa mobility 2021.

Dagmar Jůzková, CVČ Skalica
koordinátorka ETM Skalica 2021


.
Toto je čítané

Bezplatné právne poradenstvo bude opäť aj v Malackách

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo pre…

BM: Ustekana sobota