Nedostatok rušnovodičov spôsobuje odrieknutie vlakov nielen na Záhorí, ale i v iných regiónoch prevažne západného Slovenska.

Foto: IDSBK

“Dôvodom výpadku je stále trvajúca pandemická situácia a s ňou spojené rušenie a presúvanie kurzov a výcvikov rušňovodičov. V roku 2020 nemohlo dokončiť kurz rušňovodičov až 90 kandidátov na túto profesiu. informuje Záhorí.sk hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč. Približne rovnaký počet rušnovodičov musia každoročne nahradiť z dôvodu odchodu do dôchodku alebo z iných dôvodov.

Odrieknuté linky majú charakter posilovej prímestskej dopravy, ktorej obmedzenie prinesie najmenej problémov pri zabezpečení dopravy v regióne. “Našou snahou je, samozrejme, odriekanie vlakov minimalizovať. Napriek tomu, že je situácia so stavom rušňovodičov aktuálne nepriaznivá, ZSSK podniká kroky na zmiernenie tejto situácie, napríklad výpomocou zamestnancov z iných regiónov. Za vzniknuté nepríjemnosti sa cestujúcim veľmi ospravedlňujeme a veríme, že v dohľadnej dobe nabehneme na štandardný systém obsluhy vlakov.” 

Malvínka Knižkáreň 2023

Koncentrácia súkromných železničných dopravcov a blízkosť hraníc s Českom umocňuje problém na Západnom Slovensku.

Záujem o prácu rušnovodiča stúpa. Kým pred 5 rokmi bolo ročne v kurze zhruba 60 rušňovodičov – kandidátov, dnes ich je 120. Ich príprava však trvá približne 15 – 18 mesiacov (počnúc vstupnou lekárskou prehliadkou až po získanie oprávnenia viesť vlaky na tratiach Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a povinné poznanie konkrétnej trate). 1 297 zamestnancov v profesii rušnovodič malo priemernú mzdu 1546 eur (31. 12. 2020).

“Už budúci rok chceme, v závislosti od pandemickej situácie, usporadúvať podstatne viac rušňovodičských kurzov ako doteraz. V Martine sme vybudovali moderné školiace stredisko „ZSSK Akadémia“, ktoré nám umožní navýšiť kapacitu kurzov rušňovodičov a ďalších kľúčových profesií a zároveň vytvára priestor pre zavádzanie moderných prvkov vzdelávania.” dodáva Kováč.

 


.

Je ok, ak nie si ok BSK