V utorok 21. septembra 2021 sa v Západoslovenskom múzeu v Trnave uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie jubilejného 10. ročníka súťaže Ekologický čin roka. Trnavská župa každoročne oceňuje najlepšie aktivity zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia, ako aj na zvyšovanie povedomia o ekologicky udržateľnom spôsobe života. Hodnotiaca komisia vyberala spomedzi 19 projektov v dvoch kategóriách.

„Aj súťaž Ekologický čin roka je príkladom toho, ako spolu tvoríme zelený kraj. O zdravé životné prostredie sa pričiňujú aj dobrovoľníci, žiaci alebo aktivisti. Do jubilejného desiateho ročníka súťaže sa prihlásilo takmer 20 zaujímavých projektov a inšpiratívnych aktivít. Želám si, aby motivovali ďalších obyvateľov Trnavského kraja a klimatickej zmene sme čelili spoločne,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Záhorácke rádio 2024 01

V prvej kategórií súťažili občianske združenia, obce a dobrovoľníci. Spomedzi 14 prihlásených subjektov zvíťazil Klub slovenských turistov Tesla Piešťany s projektom obnovy studničiek, značenia a budovanie infraštruktúry v Považskom Inovci. Komisia udelila dve druhé miesta dobrovoľníkom z Trnavy a Senice. V prvej trojke figuruje aj Poľovnícka organizácia Šamorín za výsadbu stromov okolo mesta. Súčasťou ocenenie je finančná odmena 1.200, 800, respektíve 500 eur.


„Zberačky“ – Dobrovoľníci Senica 2.0
Začali symbolicky na Deň Zeme. Prihlásilo sa 6 dobrovoľníkov. Štartovali na začiatku priemyselnej zóny v meste Senica. Za 3 hodiny vyzberali 15 veľkých 120 l mechov odpadkov. Uvedomili  si, že táto prvá zberačka stačiť nebude. Až po štvrtej zberačke vyčistili celú priemyselnú zónu. Avšak zistili, že znečistená nie je len priemyselná zóna. Pokračovali na ďalších miestach rôzne po meste. Napokon za rok 2020 zorganizovali 7 zberačiek, na ktorých sa zúčastnilo 20 dobrovoľníkov a vyzberalo sa 114 veľkých 120 l vriec odpadkov.

Našli rôzne skvosty od stoličiek, cez chladničku, karburátor, hrnce, dvere, oblečenie, až po veľa plastových fliaš a vreciek. Najviac účastí na Zberačkách mali Nina a Linda. Pätnásťročné dobrovoľníčky sa zúčastnili na šiestich zberačkách. Doma poctivo triedia odpad, do obchodu si nosia vlastné látkové tašky, využívajú ekologické spôsoby dopravy a šetria vodou. Ďalej pripravujú aktivity na sadenie kríkov, stromčekov, lúk pre včely, výrobu vtáčích búdok a veľa iných.


Druhá kategória bola určená pre materské, základné a stredné školy. Vedúca Oddelenia územného plánovania a životného prostredia Úradu TTSK Alena Tajcnerová uviedla, že „ocenených bolo všetkých päť prihlásených škôl. Mimoriadnu cenu získala Stredná odborná škola technická v Dunajskej Strede za vyčistenie a úpravu príjazdovej cesty ku škole. Teší nás, že k takýmto aktivitám školy vedú deti už od útleho veku. Mnohí mladí ľudia menia svoj životný štýl a návyky. Tým nám všetkým idú príkladom v presadzovaní zodpovednejšieho prístupu k našej planéte.“

Okrem dunajskostredskej strednej školy cenu dostala Obchodná akadémia Veľký Meder za osvetovú činnosť študentov v rámci projektu „Každý z nás môže urobiť niečo pre udržateľnosť“. Ocenenie si prevzali aj materská škola v Kočíne, kde deti pomáhajú prírode na školskom dvore, a podobne aj Materská škola Hollého Hlohovec, kde začali s pestovaním rastlín v škôlkarskej záhrade. Za „Ekoaktivity“ získala cenu Základná škola s materskou školou Vančurova v Trnave.

Súťaž Ekologický čin roka vyhlasuje Trnavský samosprávny kraj každoročne od roku 2010. Odvtedy sa do súťaže zapojilo niekoľko desiatok subjektov, vďaka aktivitám ktorých sa zlepšila kvalita životného prostredia po celom kraji.

Trnavská župa informuje o svojich aktivitách v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo na facebookovej stránke Zelený kraj (https://www.facebook.com/ZelenyKrajTTSK).


.
Toto je čítané

Trnavská župa stavia v Senici novú telocvičňu

Stavba novej športovej haly pri župnej Strednej odbornej škole podnikania v remeslách…

BM: Ustekana sobota