Tím s názvom Tvorkyne s projektom zameraným na komunitnú participáciu obyvateľov Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sa stal víťazom prvého krajského tvorivého hackhatonu Kiraton.

foto TTSK

Celých 24 hodín zamestnával od piatka (1. 10.) 11 skupín nadšencov, ktoré sa prihlásili na výzvu Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry (KIRA) a inovačného štúdia Kiuub. Témou bol boli inovatívne riešenia na zlepšenie elektromobility a občianskej participácie. Špeciálnu cenu SKAND Skalica získal tím TirnTechnology. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.

„Koncept hackathonu sme predstavili na celokrajskej úrovni. Spolu 44 súťažiacich sme prepojili so skúsenými odborníkmi z oblasti marketingu, produktového dizajnu, inovácií či verejnej správy. Za 24 hodín vznikli kvalitné nápady, s realizáciou dvoch víťazných, po jednom z každej výzvy, počítame v prvej polovici budúceho roka,“ povedal Viskupič s tým, že kraj bude pokračovať v napĺňaní svojho inovačného potenciálu.

Podujatie vyvrcholilo v sobotu (2. 10.) večer prezentáciou všetkých projektov. Víťazný projekt Tvorkýň predstavil vytvorenie krajskej komunitnej platformy na prepájanie skúsených občianskych združení a neziskových organizácií s potenciálom mladých ľudí. Tím TirnTechnology vytvoril simulačný softvér na zjednodušenie procesov potrebných pre nasadenie eBusov v prímestskej autobusovej doprave pre skalický región. Softvér pri svojich výpočtoch berie do úvahy viacero premenných ako finančné náklady, vyprodukované emisie či výkon vozidiel, ktoré následne porovnáva s aktuálnou ponukou vhodných vozidiel.

Ako doplnil Viskupič, realizáciu podujatia finančne podporila Taipejská reprezentačná kancelária v Bratislave. Hlavným partnerom Kiratonu bola ZSE Drive.


.
Toto je čítané

Na brehu Moravy pri Malých Levároch vracajú život mokradiam

Zintenzívnením poľnohospodárskej činnosti a nadmerným obhospodarovaním krajiny najmä po 2. svetovej vojne,…

BM: Ustekana sobota