Problém rómskej otázky na Družstevnej ulici v Malackách začalo v stredu (9.3.) riešiť mesto Malacky zbúraním čiernej stavby. Rozostavané múry budúceho rodinného domu, stavaného bez stavebného povolenia, si majitelia stavali svojpomocne.

Foto: Tatiana Búbelová, Malacky.sk

Stavebný úrad vydal rozhodnutie o odstránení stavby 2.9. 2010. Dotknutý stavebník sám neodstránil stavbu. Odstránenie stavby zabezpečoval exekútor. Oficiálna mestská stránka uvádza, “Mesto zabezpečuje potrebné kroky aj v záujme odstránenia druhej čiernej stavby na Družstevnej ulici, ktorá je na rozdiel od prvej obývaná. Stavebný úrad 28. 2. tohto roka po predchádzajúcom zamietnutí krajským stavebným úradom opätovne vydal rozhodnutie o nariadení odstrániť túto stavbu, ktoré zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť. Jej dôsledkom však bude pre mesto povinnosť postarať sa o strechu nad hlavou pre tých, čo o ňu exekúciou prídu.”.

Primátor mesta Malacky Jozef Ondrejka pre Malacky.sk povedal „Odstránili sme dôsledok protizákonného konania a rovnako budeme postupovať vo všetkých podobných prípadoch.“.

[youtube QtujMatEK88] Video: Juraj Říha, lpm.sk


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024