Dopravca Arriva má v prevádzkovaní regionálnej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji od 15. novembra nahradiť dopravcu Slovak Lines. Pre cestujúcich, ako tvrdí, má už pripravených dostatok autobusov. Zháňa však ešte vodičov i ďalší personál. V prípade tejto prímestskej autobusovej dopravy ide o približne 400 vodičov a technikov, zabezpečenie a nasadenie viac ako 200 autobusov, vybudovanie servisných pracovísk a celkového zázemia vrátane predajných miest.

foto TTSK

Arriva má nahradiť v novembri Slovak Lines po tom, čo uspela v súťaži na poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy, ktorú ešte minulý rok vyhlásil Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Zmluvu na desať rokov za viac ako 300 miliónov eur má dopravca s krajom podpísať zrejme ešte tento týždeň.

“Pre poskytovanie služby je momentálne kľúčové, aby vedenie Slovak Lines, teda neúspešného uchádzača, umožnilo ukončenie pracovného pomeru zamestnancom dohodou a tiež plynulý prechod vodičov potrebných pre zabezpečenie plnohodnotnej služby verejnej autobusovej dopravy v kraji. Pre cestujúcich i vodičov by bolo najprijateľnejšie, ak by mohla väčšina súčasných vodičov pokračovať a jazdiť na tých istých linkách v Bratislavskom kraji,” povedal pre TASR generálny riaditeľ spoločnosti Arriva na Slovensku László Ivan. Dopravca je presvedčený, že takéto konanie je vecou spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Slovak Lines, ako aj jej materskej spoločnosti HR Reavis.

Slovak Lines je prekvapený z vyjadrenia Arrivy. “Doteraz s ňou prebehlo jediné stretnutie, na ktorom sme ochotne ponúkli naše personálne a technické kapacity, avšak do dnešného dňa spoločnosť na našu ponuku nereagovala a nijakým spôsobom s nami nekomunikuje,” uviedol pre TASR hovorca Slovak Lines Štefan Bako. Ako podotkol, požiadali o vyjadrenie aj odborovú organizáciu ZV OZ KOVO pri Slovak Lines Bratislava v súvislosti so záujmom Arrivy o zamestnancov Slovak Lines.

Záhorácke rádio 2023

K dnešnému dňu oficiálne nikto zo spoločnosti Arriva s našou odborovou organizáciou nerokoval a nepredstavil návrh kolektívnej zmluvy, platové podmienky, pracovné náplne, prípadne iné benefity. Zároveň by som rád zdôraznil, že podľa náborových pracovníkov spoločnosti Arriva som ako predseda OZ a zároveň vodič s dlhoročnou praxou nežiaduci ako budúci zamestnanec tejto firmy,” povedal predseda ZV OZ KOVO pri Slovak Lines Bratislava Ladislav Csomor.

Arriva poukazuje na časový tlak pri príprave prevzatia regionálnej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji. Súťaž BSK na nového regionálneho autobusového dopravcu totiž sprevádzali námietky a odvolávania neúspešných uchádzačov. Až začiatkom septembra Rada Úradu pred verejné obstarávanie zamietla námietky v celom rozsahu, čo umožnilo BSK zaslať víťaznému dopravcovi – Arrive – výzvu na uzavretie zmluvy.

“Časový tlak spôsobil fakt, že neúspešný uchádzač využil všetky možné lehoty na podávanie námietok i príslušné inštitúcie na ich posudzovanie na maximum. Možná doba prípravy na spustenie prevádzky – vrátane náboru vodičov a ďalších potrebných zamestnancov – tým bola znížená na absolútne minimum,” podotkol Ivan.


.

Osobnosti kraja BSK