Žiaci posledných ročníkov základných škôl, rodičia či výchovní poradcovia si mohli prezrieť ponuku župných stredných škôl. Porozprávať sa mohli priamo so študentmi a pedagógmi o možnostiach štúdia, odboroch, úspechoch i osobných skúsenostiach.

A to všetko na jednom mieste v rámci podujatia Deň župných škôl, ktorý každoročne v spolupráci s partnermi organizuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Medzi žiakov zavítal aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

„Posledných tridsať rokov bolo stredné odborné školstvo na vedľajšej koľaji. Pritom dopyt po absolventoch týchto škôl je veľmi veľký. V Bratislavskom kraji chýbajú napríklad strojní mechanici, technológovia kozmetiky a chemických liečiv, agropotravinári, ale aj informatici či grafickí dizajnéri. Preto do vzdelávania našich detí musíme investovať. V opačnom prípade nebude mať kto vykonávať odborné a remeselné práce. Utrpí aj konkurencieschopnosť Slovenska voči okolitým štátom a budeme odkázaní na ľudí zo zahraničia. Preto sme sa rozhodli investovať do našich škôl a spraviť ich modernejšie a atraktívnejšie. Aj vďaka tomu záujem o župné stredné školy za posledné tri roky stúpol o 34%,“ vyhlásil predseda BSK Juraj Droba.

Jubilejný 10. ročník sa konal v priestoroch novej autobusovej stanice Nové Nivy a prezentovalo sa na ňom 51 župných stredných škôl. Okrem prezentačných stánkov jednotlivých škôl bol pripravený aj sprievodný program na pódiu. Žiaci svoju zručnosť predviedli pri aranžovaní kytíc, talent počas tanečných, hudobných, či speváckych vystúpení. Zaujala aj módna prehliadka, ukážka z gastronómie či  ťahanie vína heverom.

„Veľmi vítam podobné aktivity. Už počas môjho pôsobenia na BSK sme rozšírili koncept Dní župných škôl ako hlavný nástroj propagácie škôl v kraji. Ukazuje sa, že sa veľmi osvedčil. Je to výborný spôsob, ako zvýšiť povedomie o stredných školách v kraji a zároveň podporiť záujem o rôzne odborné školy, či už ide o remeselné alebo technické zameranie,“ vyjadril sa minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

Naša spoločnosť potrebuje nielen univerzitne vyštudovaných ľudí, ale aj šikovných a zručných remeselníkov a odborne vyučených pracovníkov. Som presvedčený, že podujatie prispeje k tomu, že mladí ľudia si vyberú pre svoju budúcnosť to najlepšie. Ak si vyberú vhodnú školu, ktorá ich bude baviť a pomôže im rozvíjať ich schopnosti, ľahšie sa uplatnia aj na trhu práce. Je dôležité, aby sa mladí ľudia vedeli po škole nielen zamestnať, ale aby robili to, čo ich bude baviť a budú to robiť s radosťou,“ dodal Juraj Droba.

Bratislavský samosprávny kraj je najväčším zriaďovateľom stredných škôl v regióne, vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti má 54 škôl, 2 jazykové školy a 44 školských zariadení.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024