Záverečné stretnutie k procesu plánovania nového využitia železničnej stanice v Stupave a jej okolia s verejnosťou sa konalo v stredu (6.10.). Do procesu sa od mája zapojilo takmer 1000 občanov.

Tí formou osobných stretnutí, dotazníka, skupinových stretnutí a diskusií vyjadrili názor na to, čomu by mala stanica s okolím slúžiť v budúcnosti. Vyšli z toho tri hlavné témy:

1. Stanica ako historické miesto
Stanica bude priestorom, ktorý zachová a pripomenie históriu Stupavy a Mástu, históriu železnice, ktorá spájala ľudí so svetom, históriu pestovania kapusty a jej predaj a prevoz železnicou. Genius loci bude viditeľný cez fyzické prvky, tvoriace kedysi železnicu  – tabule, podvaly, vozne, ale aj cez urbanistické  a architektonické odkazy železnice (alej, symbolizujúca bývalé nástupište; blízky areál skladov). Históriu zviditeľnia aj historické dokumenty – fotografie, písomnosti i zachytené spomienky, ktoré sa stanú  základom expozície i vzdelávania o histórii mesta v interiéri kaviarne/bistra.

Pálfyovci Knihy.Zahori

2. Stanica ako centrum stretávania sa generácií, rozvoja komunity, vzdelávania i kultúry
Samotná stanica bude plniť funkciu komunitno-kultúrneho centra pre všetky generácie s malým občerstvením. Ponúkne príležitosti na trávenie voľného času najmä pre deti a mládež,  ale aj pre dospelých a seniorov; priestor pre voľnočasové, umelecké, hudobné i vzdelávacie aktivity. Pestrú ponuku aktivít môžu zabezpečiť miestne združenia a organizácie v spolupráci so samosprávou.

3. Zelený priestor pre chvíle oddychu
Verejný priestor okolo stanice sa stane cieľom návštev, ale ponúkne aj trasy, ktoré prepájajú rôzne miesta. Citlivá zelená výsadba a krajinársky upravené okolie spolu s vodozádržnými opatreniami zdvihnú úroveň verejného priestoru okolo stanice a podporia ochladzovanie počas horúčav. Aktívni Stupavčania  a Stupavčanky tu nájdu rôzne športoviská pre individuálnych športovcov i pre skupinky (skatepark, workout, lezecká stena, petang). Vďaka dobrým  a bezpečným prepojeniam sa cez územie pešo a na bicykli ľahko dostanú k svojmu sídlisku, na výlet k rieke Morave či priamo do mesta.

Zdroj: Stupava.sk


.
Toto je čítané

V Holíči vzdelávajú seniorov ako sa brániť pred podvodníkmi

V stredu (10.4.) sa v Dennom centre Senior klub Holíč uskutočnila preventívna…

BM: Ustekana sobota