Ján Knotek, poslanec obecného zastupiteľstva Moravský Svätý Ján sa písomne vzdal mandátu poslanca.

Mandát poslancovi, podľa  zákona o obecnom zriadení č. 369/1990, zaniká doručením vzdania sa na obecný úrad.  List o vzdaní sa mandátu bol doručený na Obecný úrad Moravský Svätý Ján 11.3. 2011.
Novým poslancom sa po zložení sľubu stane náhradník Ondrej Kmoško.


.
Toto je čítané

Vaillant oslavuje 150 rokov – s výročnou zľavou na tepelné čerpadlá

Až 4 350 eur môžu ušetriť majitelia rodinných domov, ak sa rozhodnú…

BM: Ustekana sobota