Zvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu a prevádzkovanie zberného dvora očakáva mesto Senica od víťaza verejného obstarávania. O zákazku v hodnote 7,712 milióna eur bez DPH sa môžu uchádzať záujemcovia do 2. novembra, uvádza sa to vo vestníku verejného obstarávania.

Ilustračné foto 123rf.com

Zákazka je predpokladaná na nasledujúcich 72 mesiacov, povinnosťou poskytovateľa bude rozmiestniť a udržiavať čisté zberné nádoby, zvážať a zneškodňovať komunálny odpad na území mesta Senica a tiež vytriedený odpad, ktorý obyvatelia mesta prinesú na zberný dvor. Odpad, ktorý nie je možné zhodnotiť, poskytovateľ služby zneškodní na skládke zmesového komunálneho odpadu. Kritériom na výber víťaza, ako sa uvádza vo vestníku, bude cenová ponuka.

Macek Knihy.Zahori

Mesto si zároveň vyhradilo, aby dodávateľ organizoval vzdelávacie podujatia pre žiakov základných škôl na tému separovaného zberu a nakladania s odpadmi a zvyšoval aj povedomie o ich správnosti u Seničanov, informoval v mesačníku Naša Senica, v regionálnej televízii a na sociálnych sieťach a webovej stránke mesta. V prípade potreby distribuoval informačné letáky a zriadil telefonickú linku na kontakt s občanmi. Rovnako sa očakáva, že bude počas siedmich rokov trvania zákazky podporovať podujatia mesta zamerané na ekologické témy.


.
Toto je čítané

Prvé dve stíhačky F-16 priletia do Kuchyne v pondelok

Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby uzavrelo Slovensko…

20 rokov