Polícia vykonala v spolupráci s pracovníkmi z Únie nevidiacich a slabozrakých pri príležitosti Dňa bielej palice, dopravno-preventívnu akciu v mestách Trnava, Hlohovec, Dunajská Streda a Skalica.

Deň bielej palice. Ilustračné foto: Únia nevidiacich

Cieľom akcie je informovanosť vodičov a zvyšovať bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, najmä tých so zrakovým postihnutím. Ide o obzvlášť rizikovú skupinu chodcov, ktorí sú naozaj v premávke odkázaní na zvýšenú ohľaduplnosť zo strany vodičov.

V rámci akcie policajná hliadka zastavovala všetkých vodičov. Tí, ktorí si splnili svoje povinnosti voči chodcom ale aj tých, ktorí priechodu pre chodcov nevenovali dostatočnú pozornosť aj napriek tomu, že osoba bola ešte na chodníku a dávala bielou palicou signál, že chce vojsť na priechod. Treba si uvedomiť, že takýto človek je naozaj odkázaný na to, že sa v priestore orientuje najmä podľa sluchu a môže vkročiť na cestu až potom, keď ho vodič zaregistruje a auto pred priechodom zastaví.

Záhorácke rádio 2023

Policajné hliadky preverili počas akcie približne 260 vodičov. Správanie vodičov, voči osobám so zrakovým znevýhodnením, bolo vo väčšine prípadov pozitívne a vodiči dali osobe na priechode pre chodcov automaticky prednosť. V dvoch prípadoch, v meste Trnava a v Skalici museli policajti uložiť vodičom aj blokovú pokutu.

Dopravno – preventívna akcia sa stretla medzi vodičmi s pozitívnym ohlasom a my sme radi, že berú ohľad aj na osoby, ktoré potrebujú v tomto smere našu pomoc.

Záhorí.sk informovala policajná hovorkňa Mária Linkešová.


.

Osobnosti kraja BSK