Mesto Holíč usporiadalo v spolupráci s partnerským rakúskym mestom Hollabrunn a strategickým partnerom Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Záhorie konferenciu, na ktorej bola predstavená koncepcia rozvoja cestovného ruchu pre územie Záhoria či nové logo Mačky Záhoráčky.

V rámci projektu rozvíjali v Holíči sociálny, kultúrny ale aj ekonomický potenciál. „Z mnohých aktivít vyzdvihnem rekonštrukciu veterného mlyna, ktorá v súčasnosti ešte prebieha. Ide o unikát, ktorý je jediný na Slovensku. Zrealizovali sme výstavbu rozhľadne, ktorá sa ukázala ako veľký prínos už v tejto turistickej sezóne. V rámci projektu bolo zrealizovaných aj viacero podujatí, ktoré boli jeho súčasťou,“ informovala zástupkyňa primátora mesta Holíč Lenka Látalová.

„V Holíči sme narazili na spoľahlivého partnera, keďže ide už o druhý spoločný projekt. Na našej strane vznikli dva veľké investičné celky. Jednou je inovácia starého mlyna, z ktorého vzniklo kultúrne centrum. Druhým je zážitkový chodník v trojjazyčnej verzii. Okrem nemecky hovoriacich návštevníkov je na ňom aj slovenská a anglická verzia. Niektoré kultúrne aktivity sa však kvôli pandemickej situácii nedali realizovať,“ doplnila za rakúsku stranu Eva Maria Atzler z mesta Hollabrun.

Na konferencii bola predstavená aj koncepcia rozvoja cestovného ruchu na Záhorí. „Ide o veľmi pestrý región, ktorý je zaujímavý pre rôzne aktivity. Či už ide o cykloturistiku, kúpanie, kultúrne poznávanie alebo religiózne záležitosti. Veľkou výhodou je dostupnosť. Do 30 minút sa do Holíča dostanete napríklad zo Senice, Břeclavi či Hodonína, približne na hodinu je vzdialená Bratislava či Brno. Nevýhodou je, že cestovný ruch sa doteraz v regióne nerozvíjal koncepčne,“ predstavil v krátkosti najväčšie klady a zápory rozvoja turizmu na Záhorí autor štúdie Pavol Plesník.

Záver konferencie patril predstaveniu verzie loga, ktoré prezentuje Záhorie. „Tá vznikla z pôvodného loga, ktoré predstavuje rozmanitosť regiónu. Z neho by mali vychádzať aj ďalšie variácie. Nové logo s Mačkou Záhoráčkou predstavuje zviditeľnenie mlynov na Záhorí a zároveň symbolizuje aj spoluprácu s rakúskou stranou,“ prezradila o vzniku loga jej autorka Veronika Chovancová.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

„Ako strategický partner sme riešili propagáciu regiónu, v tomto prípade technických pamiatok v podobe mlynov. Boli sme súčinní aj pri organizovaní infocesty pre novinárov, podujatiach ale napr. aj pri tvorbe samotnej stratégie cestovného ruchu. Do viacerých aktivít sme zapojili aj členov našej organizácie. Ďalších prezentujeme na dnešnej konferencii – lokálny pivovar Štramák a catering zabezpečila reštaurácia Fit-pit,“ doplnil výkonný riaditeľ OOCR Záhorie Martin Lidaj.

„Konferencia je jednou z aktivít projektu VISIO, ktorý je podporený z programu INTERREG V-A, Slovensko–Rakúsko 2014-2020 a spolufinancovaný z fondu ERDF, zo štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov mesta Holíč,“ uviedla ku konferencii Katarína Turečková za mesto Holíč, ktorá predstavila projekt a jeho aktivity na slovenskej strane.


.
Toto je čítané

Jáňan Ľuboš Pribila prešiel ako prvý Slovák cestu Via Alpina

V roku 2023 sa Jáňan Ľuboš Pribila zapísal do histórie ako prvý…

BM: Ustekana sobota