Ekologická cyklodoprava a turizmus, cezhraničná spolupráca a regionálny rozvoj, vytváranie nadnárodných partnerstiev, ale najmä prepojenie slovenskej strany a rakúskej strany prostredníctvom obcí Vysoká pri Morave a Marcheg, to všetko prinesie v poradí druhý cyklomost cez rieku Morava.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spustil jeho výstavbu v apríli a dnes (19.10.) bola osadená najdôležitejšia časť a to hlavné pole oceľovej konštrukcie o dĺžke 80 metrov. Vďaka tomu sú už fyzicky spojené oba brehy rieky Moravy.

foto BSK

„Na projekt som veľmi hrdý. Nielen, že cez rieku Morava prepojíme medzinárodnú cyklotrasu železnej opony Eurovelo 13 s rakúskou cyklotrasou Kamp-Thaya-March, ale umožníme cyklistom i peším spoznávať krásy kraja a zaujímavé zákutia,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.

Macek Knihy.Zahori

Samotný most sa skladá z dvoch takýchto konštrukcií. Predpolia, ktoré sú v imundačnom území sú železobetónové a dnes sa osádzala oceľová časť – tzv. mostovka, ktorá bola zváraná posledné mesiace na rakúskej strane. Celé to realizovali dva žeriavy, jeden z rakúskej a druhý zo slovenskej strany. Mostovka bude dočasne pripevnená na oceľovú časť a samotné nosné lano. Následne bude prebiehať zváranie tejto oceľovej časti.

foto BSK

Nový most je realizovaný ako 5-poľová konštrukcia s rozpätím hlavného poľa 80 m a oboch predpolí 2×25 m. Maximálna výška pilierov je 17 metrov a po dokončení ostane minimálna plavebná výška 7 metrov. Celková dĺžka bude 270 metrov a šírka 4 metre.

„Sme radi, že v rámci cezhraničnej spolupráce, regionálneho rozvoja, ako aj rozvoja cykloturistiky, prichádzame do konečnej fázy projektu. Verím, že budúci rok tak obyvatelia Bratislavského kraja, ako aj obyvatelia na druhom brehu rieky Moravy sa budú navzájom navštevovať a budeme ho využívať,“uzavrela podpredsedníčka BSK Alžbeta Ožvaldová.

Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je v priebehu prvého polroka 2022. Celkové náklady na projekt sú spolu 5 124 098,67 EUR s DPH. Bratislavská župa financuje 2 059 499,09 EUR s DPH. Projekt je financovaný z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Záhorí.sk informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman


.
Toto je čítané

V lesoch Senického okresu platí zákaz zakladania ohňa či fajčenia

V lesoch Senického okresu a v ich ochrannom pásme platí od piatkového…

HAŠŠO 6/2024