Pri príležitosti Medzinárodného dňa vody (22. marec) uskutočnia študenti štátneho gymnázia v Malackách v spolupráci s primátorom mesta bezplatnú analýzu vody všetkým občanom alebo organizáciám, ktorí majú záujem overiť kvalitu vody z ľubovoľného zdroja.

Merania sa uskutočnia na prízemí Mestského úradu v Malackách 22. 3. od 10.00 do 15.00 h. Budú vykonané profesionálnym meracím zariadením, ktoré škola získala vďaka sponzorskej pomoci a. s. Pozagas a Holcim.

Stanovované budú tieto fyzikálno-chemické ukazovatele: celková tvrdosť vody, reakcia vody pH – kyslosť, zásaditosť, dusičnany, amónne ióny, chloridy, fosforečnany, množstvo rozpusteného kyslíka, olovo, množstvo sodíka, stupeň bakteriálneho znečistenia

Ako priniesť vodu na rozbor
Vzorku vody v objeme 1,5 – 2 l možno odobrať do sklených alebo PET fliaš, ktoré boli použité pre uchovávanie minerálnych alebo pramenitých vôd (nie PET fľaše od sladených nápojov), fľaša musí byť dôkladne prepláchnutá vodou z odberného miesta. Pred odberom vody treba očistiť výtok od mechanických nečistôt, vodu ponechať odtiecť stredným prúdom aspoň 3 minúty (v prípade domových studní aspoň 5 minút, v rozvodoch musí prúdiť čerstvá studničná voda). Vzorkovnica sa plní až po uzáver, aby neprichádzalo k vzniku vzduchovej bubliny. Ak nie je možné vzorky vody dopraviť do laboratória ihneď po odobratí, treba ich skladovať chladničke pri teplote 2 – 5°C, najviac však 24 hodín od odberu.

Tatiana Búbelová


.

Labková patrola