Pripravovaná modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – Kúty, ktorá prechádza Malackami, bola hlavnou témou rokovania predstaviteľov mesta s vedením Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Za mesto boli na rokovaní prítomní primátor Juraj Říha a viceprimátor Milan Ondrovič, ŽSR zastupovali generálny riaditeľ Miloslav Havrila, námestník pre rozvoj a informatiku Jozef Veselka a riaditeľ odboru investorského Štefan Sedláček.

Foto: -otano-

Ako povedal primátor, modernizácia trate je pre našich obyvateľov kľúčová, preto bude mesto súčinné pri koordinácii prác. Zároveň požiadal predstaviteľov ŽSR, aby včas informovali verejnosť o jednotlivých pripravovaných krokoch. „Malačania musia mať s dostatočným predstihom informácie o dopravných obmedzeniach, vrátane uzavretia existujúcich prejazdov cez trať a budovania nových. Požiadali sme ŽSR, aby neuzatvárali naraz všetky železničné prejazdy na území mesta, hoci to pôvodne mali v pláne. Okrem diaľničného privádzača musí byť otvorený aspoň jeden ďalší prejazd, aby sa dalo pohybovať v rámci mesta. Okrem toho žiadame informovať verejnosť, ako budú nové podjazdy vyzerať a ako na ich bude organizovaná doprava,“ zdôraznil J. Říha. Súčasťou modernizácie je aj prestavba súčasných úrovňových križovaní koľajníc a ciest na mimoúrovňové, čo znamená, že autá budú prechádzať podjazdmi. ŽSR plánujú po modernizácii uzavrieť pre autá prejazd na Pezinskej, pretože potrebná dĺžka nájazdových rámp by odrezala výjazd z autobusovej stanice a Partizánsku ulicu. Pri Tabaríne bude plnohodnotný obojsmerný podjazd a pri Križovatka pri Tabaríne zostane v prevádzke a otvorí sa aj nový jednosmerný podjazd pri Gajdárovi v smere od Rádku do centra mesta. Ďalšie dva plánované podjazdy – Oslobodenia a Poľná – budú súčasťou ďalšej etapy modernizácie, ktorá sa práve projektuje.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Mesto malo možnosť vyjadriť sa k  technickému riešeniu nových podjazdov. „Naše pripomienky boli akceptované. Podarilo sa nám vložiť do každého podjazdu bezpečné bezbariérové koridory pre chodcov a cyklistov. Okrem toho sme pripomienkovali bezbariérovosť a polohu nástupíšť v rámci stanice. Ďalšou našou požiadavkou bolo, aby sa nad novým podjazdom pri Gajdárovi dali v budúcnosti mostom prepojiť ulice Partizánska a Kukučínova,“ potvrdil viceprimátor.

foto Malacky.sk

Mesto tiež chce byť pri tvorbe dizajnu protihlukových stien. Keďže trať prechádza obytným územím, stena bude pravdepodobne dosť vysoká, a preto je z pohľadu mesta dôležitá aj vizuálna stránka.

Primátor informoval predstaviteľov ŽSR o pripravovaných mestských projektoch, ktoré vyrastú v blízkosti železnice. Ide o cyklotrasu cez Továrenskú ulici a Bike and Ride Park na Nádražnej ulici.

-lp-/-otano-


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024