Cyklotrasy a budúcnosť nemocnice – to boli dve hlavné témy októbrového rokovania mestského zastupiteľstva v Malackách.

foto Malacky.sk

Po tom, čo poslanci odsúhlasili projekt cyklotrasy Píla, mesto už podalo žiadosť o dotáciu z eurofondov na jej výstavbu. Zároveň s tým sa podávala aj žiadosť na cyklotrasu Pezinská – Padzelek, ktorú zastupiteľstvo schválilo v septembri. Cyklotrasa Píla prepojí centrum mesta (cyklotrasu na Pezinskej) a plánovanú športovú arénu. Výhľadovo bude ďalej pokračovať a spájať Zámocký park, nemocnicu, Rádek, Rakárenskú a Na majeri. Rozpočet je vo výške 304 543 €, pričom sa počíta so spolufinancovaním mesta vo výške minimálne 5 %. Súčasťou projektu sú okrem výstavby vlastnej cyklotrasy v šírke 3 metrov aj stavebné úpravy spevnených plôch, verejné osvetlenie, výsadba zelene a osadenie mobiliáru.

Plocha draka Knihy.Zahori

Najväčší časový priestor na októbrovom zastupiteľstve dostala budúcnosť malackej nemocnice. K tejto téme prišli medzi poslancov diskutovať riaditeľ nemocnice Malacky Miroslav Kočan a manažérka nemocnice pre zdravotnú činnosť Zuzana Laluhová Striežencová. Ako je známe, pripravuje sa reforma zdravotníctva, v rámci ktorej sa majú nemocnice na celom Slovensku rozdeliť do piatich kategórií. Hoci oficiálne zoznamy ešte ministerstvo zdravotníctva nezverejnilo, v médiách už kolujú informácie, že reforma sa dotkne aj nemocnice v Malackách. Údajne by sa mala dostať do poslednej kategórie, čo by znamenalo zmenu na doliečovacie a rehabilitačné zariadenie.

Pozvaní hostia, vedenie mesta aj poslanci sa zhodli na tom, že dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre tisícky obyvateľov nášho regiónu by v takom prípade bola ohrozená. Riaditeľ M. Kočan prisľúbil urobiť maximum pre zachovanie nemocnice v Malackách: Urobíme všetko pre to, aby reforma nemocníc mala zmysel a aby zdravotná starostlivosť bola dostupná pre všetkých.“ Doplnila ho Z. Laluhová Striežencová: „Zdravotná služba sa môže zrušiť až vtedy, keď bude jasné, kto ju bude poskytovať inde. Musí sa povedať, kam sa dostane pacient, ak to nebude v Malackách. Kým toto nebude zadefinované, musí to zostať u nás.“

Poslanci vyjadrili nespokojnosť s tým, že zásadné body reformy sa vopred nekomunikovali a boli prijaté bez verejnej diskusie. Nepovažujem za šťastné, aby médiá prinášali informácie bez toho, aby to bolo s nami prerokované,“podotkol primátor Juraj Říha. Poslanec Pavel Spusta pripomenul, že nejde o novú vec, pretože za zachovanie nemocnice bojovala verejnosť aj pred dvoma desaťročiami.

Zatiaľ všetky indície smerujú k tomu, že reforma chce ponechať spádovú nemocnicu pre náš región iba v Bratislave. Jedným z kritérií je však napríklad dojazd do 30 minút, čo pre Malačanov nie je reálne.  „Denne jazdím pracovne do Bratislavy a málokedy sa tam dostanem za menej ako 30 minút. Časový parameter nemôže byť akceptovateľný, veď tu máme aj obce, ktoré sú od Bratislavy vzdialené viac než Malacky,“ argumentoval poslanec Marián Andil.

Doktorka Laluhová Striežencová sa v diskusii dotkla ešte jedného vážneho problému, ktorému čelí slovenské zdravotníctvo, a tým je nedostatok zdravotníckeho personálu. „Stretávame sa so všeobecným nezáujmom mladých lekárov. Nechcú zostať pracovať na Slovensku. Nejde iba o pracovné podmienky, ale aj o neúctu zo strany pacientov, čo žiaľ v iných krajinách nevidíme,“ popísala smutnú skutočnosť.

Mestské zastupiteľstvo jednohlasne prijalo uznesenie adresované ministerstvu zdravotníctva a Bratislavskému samosprávnemu kraju. Žiada v ňom analýzu zabezpečenia zdravotnej starostlivosti v okrese Malacky s dôrazom na preskúmanie podmienok prípadnej transformácie malackej nemocnice a zachovanie dostupnosti akútnej zdravotnej starostlivosti v okrese.

-lp-/-otano-


.

BM: Ustekana sobota