Poslanci Zastupiteľstva Juhomoravského kraja odsúhlasili založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) Veľká Morava, ktorého druhým zakladajúcim členom bude Trnavský samosprávny kraj. Spolupráca v novom formáte bude novým impulzom, ktorý prichádza v období 15. výročia partnerskej cezhraničnej spolupráce krajov.

„Veľmi ma potešila správa, že poslanci Juhomoravského kraja schválili založenie EZÚS Veľká Morava a nadviazali tak na rovnaký krok nášho zastupiteľstva z marca tohto roka. Ide o veľkú príležitosť, vďaka ktorej bude napredovať cezhraničná spolupráca. Jednou z hlavných úloh bude posilniť spoluprácu, ako aj hospodársku a sociálnu súdržnosť regiónov, medzi ktorými tečie rieka Morava. Želám si, aby sme ešte zintenzívnili bohatú kultúrnu výmenu a nadviazali na naše úspešné projekty spolufinancované z európskych zdrojov,“ skonštatoval trnavský župan Jozef Viskupič.

V najbližších týždňoch prebehnú ďalšie administratívne kroky smerujúce k oficiálnemu založeniu zoskupenia.

Plocha draka Knihy.Zahori

EZÚS Veľká Morava bude zamerané na realizáciu spolupráce v oblastiach infraštruktúry, informačných technológií, regionálneho rozvoja a turizmu, vzdelávania, kultúry a športu, sociálnej oblasti a zdravotníctva, krízového riadenia a cezhraničnej spolupráce.

Nosnou témou spolupráce v oblasti kultúry bude spoločná snaha o rozvoj lokality Archeoparku Mikulčice-Kopčany prostredníctvom spoločných výskumných projektov. Významným predmetom spolupráce bude pokračovanie v príprave na procese opätovnej nominácie Archeoparku do zoznamu lokalít svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Kraje vidia spoločný záujem aj v oblasti pravidelnej verejnej cezhraničnej dopravy s cieľom zlepšiť dostupnosť pracovných miest a škôl v pohraničí a majú potenciál napomôcť rozvoju celej oblasti.


.
Toto je čítané

Cyklotrasy v Malackách: Ako sa správať a nikoho neohroziť

Seriál o pravidlách cestnej premávky na cyklotrasách a v ich okolí pokračuje…

20 rokov