Inovačná rozvojová agentúra (KIRA) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) začala s realizáciou projektu na zlepšenie digitálnej gramotnosti klientok Zariadenia podporovaného bývania v Senici. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.

ilustračné foto

Lektor a päť stredoškolských študentov, ktorí budú viesť vzdelávanie, sú zo Spojenej školy v Holíči. “Skvalitňovanie sociálnej starostlivosti patrí medzi priority, čoho príkladom je aj vybudovanie prvého Zariadenia podporovaného bývania v Senici. Jeho klientky sú vedené k samostatnému životu v komunite. Vďaka projektu zvyšujeme ich digitálnu gramotnosť. Individuálne vzdelávanie klientok v digitálnej oblasti sa bude týkať používania počítačov, programov, internetu a oblasti digitálnej bezpečnosti,” uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Tulaj december 2023

Klientky si v zariadení dokážu organizovať program dňa a vedia si zabezpečovať stravovanie a ďalšie činnosti spojené s bežným životom a chodom domácnosti pod dohľadom a s asistenciou zodpovednej osoby. “Už nasťahovaním sa do zariadenia podporovaného bývania dostali klientky nový impulz do života. Teraz im zvýšime možnosť uplatnenia sa na trhu práce. Zvlášť dôležitá je digitálna bezpečnosť, pretože práve ľudia so zdravotným znevýhodnením sú jednou z najrizikovejších skupín obyvateľstva,” doplnila riaditeľka Centra sociálnych služieb v Rohove, pod ktoré zariadenie v Senici organizačne patrí, Monika Knezovičová.

KIRA získala grant na projekt s názvom Podporované bývanie – nový život, nový začiatok v rámci grantového programu Nadácie Orange Digitálny svet pre každého 2021. Z rovnakého programu bol podporený aj obdobný projekt Občianskeho združenia SpecialCare, ktorý bol realizovaný v krajskom Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Seredi.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024