Mesto Senica pokračuje v realizácii projektu Cyklodopravné trasy Senica – I. etapa. V rámci neho bude vybudovaných viac ako 5,6 kilometra nových cyklistických komunikácií vrátane dvoch lávok cez miestne vodné toky.

ilustračné foto

Práce sa od mája vykonávajú na viacerých úsekoch. “Zatiaľ nebol zo strany zhotoviteľa žiadny úsek odovzdaný na prevzatie. Počas realizácie sme vytýkali kvalitu niektorých realizovaných prác. Tieto chyby zhotoviteľ odstraňuje. Ide predovšetkým o zvýšenie bezpečnosti priechodov a napojenia stávajúcich komunikácií. Okrem priechodov sú výhrady k rovnosti zámkovej dlažby. Výhrady nie sú veľkého rozsahu, ale vyskytujú sa na mnohých miestach,” uviedol technický dozor investora Marcel Fábry.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

Ako doplnil, termín ukončenia prác je podľa zmluvy apríl 2022 a zhotoviteľ by ho mal stihnúť. “Mesto robí viaceré investičné stavby a ukazuje sa nový problém, ktorým je nedostatok kapacít a materiálu. Pri každej jednej stavbe, ktorá je väčšieho rozsahu, vznikajú problémy, ktoré boli viac alebo menej predvídateľné. Väčšinou to riešime pri objektoch, a tak to občania nevnímajú, ale cyklotrasa takéhoto rozsahu je zásahom do veľkej časti mesta. V tomto prípade, keď ide o projektové peniaze, musíme nájsť nielen riešenie, ale aj požiadať dozorový orgán o schválenie a až následne pokračovať ďalej,” informoval primátor mesta Martin Džačovský.

V rámci projektu sa pri prácach narazilo na prekážky, s ktorými sa nepočítalo. “Konkrétne na káble vysokého napätia, ktoré boli uložené veľmi nízko a dochádzalo ku kolízii so stavbou. Takéto prípady vznikli tri, na Kasárenskej ulice, pri lávke v parku a pri kúpalisku. Ďalším zásadným problémom v rámci stavby bolo podložie na Dlhej ulici, ktoré bolo v dezolátnom stave a vyžiadalo si to komplexnú zmenu technického riešenia. Pôvodne bola cyklotrasa projektovaná ako asfaltovo-betónová a nakoniec sa dohodlo, že sa zmení kryt vozovky na betónovo-zámkovú dlažbu,” doplnil projektant a autorský dozor za zhotoviteľa dokumentácie Andrej Jáchim.

Mesto získalo na projekt z výzvy IROP nenávratné finančné prostriedky vo výške 1.406.571,11 eura. Realizáciou projektu vznikne súvislá cyklotrasa naprieč mestom, ktorá prepojí Dlhú ulicu, Vajanského ulicu, Námestie oslobodenia, Hurbanovu ulicu a v parku popri rieke Teplica sa pri kúpalisku napojí na už existujúcu cyklotrasu vedúcu na Kunovskú priehradu. Na túto tepnu bude napojená aj Mudrochova ulica smerom k poliklinike a celá Sotinská ulica od kruhovej križovatky po napojenie na cyklotrasu do Kunova.


.
Toto je čítané

Prezidentka so svojím tímom vysadila na Záhorí 6000 stromov

Prezidentský les sa počas soboty (20.4.) rozrástol o ďalších vyše 6000 stromov.…

BM: Ustekana sobota