Družstvo prípravky Atletického klubu AC Malacky opäť zvíťazilo v celoslovenskej Detskej P-T-S (Pravda – Televízia – Slovnaft). Naši najmenší atléti tak zo všetkých doterajších piatich ročníkov dokázali vyhrať už po štvrtý raz, z toho tretíkrát za sebou!

Víťazi Detskej P-T-S 2021. Zľava Nelka, Viki, Andrejka, Matias, Krištof a Šimon

Víťazný tím mal v tomto roku zloženie: Krištof Haba, Matias Michalovič, Andrea Mrázová, Šimon Nehyba, Viktória Pauková a Nela Stašková. Spolu sa zúčastnilo 22 tímov, čo znamenalo 132 detí s ročníkom narodenia 2010 a mladších.

Z pandemických dôvodov sa súťaž tentoraz nekonala v športovom areáli X-Bionic Sphere v Šamoríne počas atletického mítingu dospelých, ale po prvýkrát bola na Mestskom atletickom štadióne Antona Hajmássyho v Trnave.

Pandemická situácia ovplyvnila aj spôsob kvalifikácie do celoslovenského finále. Napriek tomu že v jednotlivých krajoch prebehli regionálne kolá súťaže, do celoslovenskej Detskej P-T-S sa z nich v aktuálnom ročníku súťaže nepostupovalo. Každý klub mohol do finále nominovať jedno družstvo prípravky a túto možnosť využilo 22 tímov z celého Slovenska.

Záhorácke rádio 2024 01

Šesť súťažných disciplín, ktoré prebiehali štafetovou formou, najlepšie zvládli pretekári Atletického klubu AC Malacky. Naši mladí zvíťazili v piatich disciplínach: skok do diaľky z miesta, hod medicinbalom, prekážkový beh, hod vortexom a 6-minútový vytrvalostný beh. Nevyhrali iba štafetu, avšak tam skončili na 2. mieste.

Detská P-T-S je tímová súťaž v atletickej všestrannosti prípraviek, ktorú Slovenský atletický zväz organizuje prostredníctvom projektu Detská atletika od roku 2017. Jednotlivé súťažné disciplíny zachytávajú všetky pohybové schopnosti a sú dôležitou súčasťou pre správny a vyvážený rozvoj každého mladého športovca  (štafetový beh – rýchlostné schopnosti, prekážkový beh – koordinačné schopnosti, skok do diaľky z miesta – výbušná sila dolných končatín, 6-minútový beh – vytrvalostné schopnosti, hod vortexom a hod medicinbalom – výbušná sila horných končatín).

Našim mladým atletickým talentom srdečne blahoželáme!

 

Detská P-T-S 2021

  1. AC Malacky
  2. AK Run For Fun Bratislava
  3. AK ŠK UMB Banská Bystrica

Výsledky prípravky AC Malacky v Detskej P-T-S (2017 – 2021)

2017 – 1. miesto
Laura Albertová, Martin Antala, Daniel Danihel, Eric Houndjo, Sarah Alexandra Jurovatá, Allan Ort-Mertl, Silvia Pullmannová, Kristína Sabová

2018 – 2. miesto
Adam Boškovič, Dávid Lukáček, Martina Moravčíková, Silvia Pullmannová, Vanesa Salaiová, Teodor Volek 

2019 – 1. miesto
Philip Halla, Alex Houndjo, Vanesa Salaiová, Teodor Volek, Hana Zálesňáková, Lilly Zivčáková

2020 – 1. miesto
Juraj Hlaváč, Michaela Kováčiková, Matias Michalovič, Šimon Nehyba, Lea Pauková, Regina Slezáková

2021 – 1. miesto
Krištof Haba, Matias Michalovič, Andrea Mrázová, Šimon Nehyba, Viktória Pauková, Nela Stašková

P. Filip, foto: A. Mrázová


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024