Trnavský samosprávny kraj (TTSK) porušil zákon pri zákazke na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy. Nepreukázal totiž splnenie zákonných podmienok na použitie priameho rokovacieho konania z dôvodu mimoriadnej udalosti. Potvrdila to Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorá tak zamietla odvolanie kraja voči prvostupňovému rozhodnutiu ÚVO. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa úradu Janka Zvončeková.

foto TTSK

“Rada v rozhodnutí konštatovala, že neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania znamená, že v danom prípade bola úplne vylúčená hospodárska súťaž, pričom takéto konanie verejného obstarávateľa malo vplyv na výsledok verejného obstarávania,” vysvetlila hovorkyňa. Rozhodnutie je právoplatné.

Malvínka Knižkáreň 2023

V prípade, ak sa verejný obstarávateľ rozhodne použiť priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti, musí jednoznačne preukázať, že došlo k mimoriadnej udalosti, v dôsledku ktorej je potrebné zadať predmetnú zákazku. “Platí, že okolnosti, ktoré verejný obstarávateľ považuje za túto mimoriadnu udalosť, ním boli nepredvídateľné, boli tiež verejným obstarávateľom nespôsobené a tiež to, že priamo z týchto okolností vyplynula časová tieseň, pre ktorú verejný obstarávateľ nemohol dodržať časové lehoty ustanovené zákonom o verejnom obstarávaní,” priblížila Zvončeková s tým, že TTSK tieto podmienky nesplnil.

Rada v rozhodnutí zároveň upozornila, že aj v prípade kumulatívneho preukázania podmienok na použitie priameho rokovacieho konania z dôvodu mimoriadnej udalosti, sú verejní obstarávatelia oprávnení uzatvoriť zmluvy, ktoré sú výsledkom takéhoto priameho rokovacieho konania, iba na nevyhnutné obdobie.

Zákazku na zabezpečenie dopravnej obslužnosti regiónu Trnava realizoval TTSK v decembri roka 2020. Formu priameho rokovacieho konania zdôvodnil najmä pandémiou ochorenia COVID-19. Zákazku v hodnote vyše 50 miliónov eur pridelil spoločnosti Arriva Trnava.


.

Je ok, ak nie si ok BSK