Prispieť 2% z odvedených daní a prispieť tak na chod organizácií môžete aj tento rok. V minulom roku získali občianske združenia v Moravskom Svätom Jáne, Sekuliach, Kútoch, Borskom Svätom Jure a v Závodoch z 2% sumu 29 236, 48 €. Prinášame aktuálny zoznam prijímateľov v tomto roku.

Zoznam združení a sumy
Prinášame Vám zoznam občianskych združení (vrátane IČO) v okolí zoradených podľa úspešnosti v roku 2010.

Základné školy
Občianske združenie Rada školy Kúty, 90801 Kúty, Školská 694
Suma: 2 416,89 €
IČO: 42156653

Rodičovské združenie pri Základnej škole, 90872 Závod, Sokolská 81
Suma: 2 154,89 €
IČO/SID: 17319617/273

Združenie rodičov pri ZŠ Sekule – Moravský Sv. Ján, 90880 Sekule, ZŠ, č. 119
Suma: 1 827,50 €
IČO: 37985141

Materské školy
Rodičovské združenie pri Materskej škole v Závode, 90872 Závod, Sokolská 81
Suma: 1 382,80 €
IČO/SID: 17319617/509

Rozprávkový dom pri Materskej škole Sekule, 90880 Sekule, 119
Suma: 1 358,09 €
IČO: 42154553

Združenie – Šťastné deti pri Materskej škole Moravský Sv. Ján, 90871 Moravský Svätý Ján, č. 339
Suma: 650,58 €
IČO: 42153824

Združenie rodičovskej rady pri Materskej škole v Kútoch, Dr. Štefana Heska 921, 908 01 Kúty
IČO: 42160448  (v minulom roku nežiadali)

Futbalové kluby
Telovýchovná jednota SLAVOJ, 90871 Moravský Svätý Ján
Suma: 3 865,26 €
IČO: 31870821

Telovýchovná jednota FC HOTELING Sekule, 90880 Sekule, č. 489
Suma: 1 260,99 €
IČO: 36079073 – tento rok nežiadajú

Futbalový klub Telovýchovnej jednoty Kúty, 90801 Kúty, Hollého 1324
Suma: 786,94 €
IČO: 31870805 – tento rok nežiadajú

Futbalový klub Borský Svätý Jur, 90879 Borský Svätý Jur, Borský Svätý Jur
Suma: 650,69 €
IČO: 45013713

Ostatné združenia
SIGET team Kúty, 90801 Kúty, Kollárova 904
Suma: 5 012,86 €
IČO: 45012121

Poľovnícke združenie Moravský Svätý Ján, 90871 Moravský Svätý Ján, č. 821
Suma: 1 948,77 €
IČO/SID: 00178144/077 – tento rok nežiadajú

PROPRIA KÚTY, 90801 Kúty, Kúty
Suma: 1 497,43 €
IČO: 35607718

Nezábudka Kúty, n.o, 90801 Kúty, Dr. Š. Heska 921/14
Suma: 1 479,22 €
IČO: 37986708

Tenisový klub TC Moravský Svätý Ján, 90871 Moravský Svätý Ján, Zámocká 30
Suma: 1 120,76 €
IČO: 36086061

Športový klub JÁŇAN Moravský Svätý Ján, 90871 Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 803
Suma: 880,66 €
IČO: 42154596

TURISTICKÝ ODDIEL MLÁDEŽE V ZÁVODE , 90872 Závod, 243 Suma: 596,52 €
IČO: 31792723

Dobrovoľný hasičský zbor Borský Svätý Jur, 90879 Borský Svätý Jur
Suma: 345,63 €
IČO/SID: 00177474/1006

Koľko Vás to bude stáť?
Nič. 2% z Vašej dane zaplatí štát z dane, ktorú ste už odviedli formou preddavkov — zrážok z hrubej mzdy, alebo ktoré do konca marca musíte zaplatiť ako daň z príjmu. Vás to nebude stáť nič. Peniaze na účet posiela daňový úrad spolu za všetkých prispievateľov, t. z. výšku Vášho daňového priznania sa nikto ďalší nedozvie!

31.marca 2011
Posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane.
Posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj %% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5% – podrobné info : Darovanie 0,5% . Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2011 môže poukázať iba 1,5% z dane.

30.apríla 2011
Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane.

Zdroj: www.rozhodni.sk


.

INAT Rezanie laserom