Výsadbou pagaštanov konských začalo občianske združenie (OZ) Porádek hor s revitalizáciou gaštanovej aleje v areáli Holíčskeho zámku. TASR o tom informoval za združenie Richard Caletka.

Výstavba nového mosta z nádhernej VALŠE do unikátneho holíčskeho lužného lesa

Združenie sa v rámci Holíča zaoberá rôznou činnosťou od zberu odpadu cez čistenie a úpravu rôznych lokalít až po výsadbu stromov. “Zaviazali sme sa k aktívnej ohrane a tvorbe životného prostredia. Na tento konkrétny projekt sme získali financie z Trnavského samosprávneho kraja, za ktoré sme vysadili pagaštany konské. Výsadba stromov v tejto lokalite nadväzuje už na začaté projekty v réžii mesta,” uviedol Caletka.

Nathaniel Knizkaren 2023

Názov združenia nadväzuje na históriu Holíča, keďže bol pôvodne názvom lesníckej reformy Márie Terézie z roku 1869. “Okrem projektu výsadby stromov v súčasnosti OZ Porádek hor realizuje aj ďalší projekt, ktorým je revitalizácia územia, ktoré Holíčania poznajú pod názvom Valša. To sa nachádza medzi lužným lesom a záhradkárskou oblasťou a v minulosti bolo veľmi populárne. Dlhšiu dobu sa však neudržiavalo a bolo zanedbané. Najskôr sme museli celé územie upraviť, postavili sme novú lávku, ktorá tam vedie a pripravili sme aj nové ohnisko, ktoré môžu návštevníci tohto priestoru využívať,” doplnil Caletka.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024