V dňoch 15 . – 17 . novembra sa konala  v Bratislave konferencia Nenápadní hrdinovia. Zúčastnili sa jej aj žiaci Strednej zdravotníckej školy Skalica (SZŠ Skalica).

Dňa 15.novembra 2021 účastníkov prijala v Prezidentskom paláci  prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá vyzdvihla prácu študentov a pedagógov. Konferencia prebiehala prezenčne i online v Centre Salvator. Do súťaže sa zapojilo  35 študentov so 7 učiteľmi , ktorí spracovali 19 príbehov ľudí , ktorí boli politicky prenasledovaní v čase totality.  Študenti a učitelia boli  z Košíc, Vranova nad Topľou, Žiliny, Prešova, Malaciek a Skalice. Jednoducho povedané, zastúpenie bolo od východu až po západ.

Nathaniel Knizkaren 2023

Žiaci SZŠ Skalica spracovali tri životné príbehy, ktoré prezentovali na konferencii. Žiaci 4. ročníka – Denis Jánošík,  Miroslav Bernát, Simona Petrušová  zdokumentovali život a tvorbu  Ernesta Macáka. Žiaci 2.ročníka -Timotej Jánošík a Petra Plottová – predstavili príbeh Jozefa Hrdého. Žiačka 3. ročníka – Gabriela Míšaná prezentovala príbeh Jána Havlíka. Študenti zo Skalice boli vedení dlhoročnou pedagogičkou PhDr. Máriou Chorvátikovou. Za čo jej aj poďakovali.

Zdokumentované príbehy vo Worde a v PowerPointe  hodnotila  odborná porota  v zložení predsedu Nenápadných hrdinov a historika Františka Neupauera, historika Juraja Kasardu, gymnaziálnej pedagogičky Márie Gocelliakovej, spisovateľa Petra Juščáka, novinárky  Soni Gyarfašovej, historika a publicistu  Raffaela Magaldiho a historičky  Lenky Kádrovej. Súčasťou celoslovenskej konferencie bola návšteva pietneho miesta v predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu, rozhovory s významnými osobnosťami, ako sú  František Mikloško, Martin Piaček  či pán  Čaučík.

Účastníci konferencie sa  stretli a komunikovali  s europoslankyňou pani Lexmannovou, ktorá vysoko vyzdvihla účasť žiakov odbornej školy v tomto  projekte,  význam motivácie a pripravenosť žiakov vyučujúcou. Program v rámci projektu  bol veľmi bohatý. Okrem rôznych diskusií, dokumentárnych filmov sa organizovala beseda so slovenským spisovateľom Petrom Juščákom , súčasným predsedom Asociácie  slovenských spisovateľov, ktorého slová hriali na duši. Zaujímavým podujatím bola návšteva divadelného predstavenia v divadle Astorka. Študenti a pedagógovia nadobudli nové vedomosti a nové priateľstvá. Veľká  vďaka za účasť v tomto dôležitom projekte patrí organizátorovi Nenápadných hrdinov, historikovi Františkovi Neupauerovi.

Denis Jánošík, SZŠ Skalica

.

INAT Rezanie laserom