Centrum mesta Malacky sa zazelenalo. Na trojuholníku pri odbočke z nadjazdu k Bille, ktorý v minulosti slúžil ako miesto pre reklamné nosiče, pribudlo 10 borovíc. Každá z nich meria 5 metrov a váži viac ako dve tony.

Ide o súčasť projektu Park Sasinkova. Na tomto mieste vznikne ešte náznak pieskovej duny ako symbolický odkaz na prírodu Záhoria. Aby mala nová zeleň dostatok vlahy, upraví sa okolie tak, že k boroviciam bude pritekať dažďová voda z priľahlého parkoviska aj z nadjazdu.

Záhorácke rádio 2024 01

Výsadba borovíc je prvým signálom veľkých zmien v tomto priestore – mesto má spracovaný koncept rekonštrukcie Sasinkovej spolu s pridaním nového odbočenia z nadjazdu doprava práve na Sasinkovu.

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

-lp-/-otano-


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024