Parkovacie miesta pre osoby ťažko zdravotne postihnuté (ŤZP) dostávajú v meste Malacky v týchto dňoch nové označenie.

Parkovanie už nie je vyhradené pre konkrétne vozidlo, ale je spoločné pre všetkých zdravotne postihnutých. Toto nové pravidlo určuje všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2020, ktoré zrušilo vyhradené parkovacie miesta pre osoby ŤZP na konkrétne evidenčné číslo vozidla (EČV).

Macek Knihy.Zahori

Znamená to, že všetky vyhradené parkovacie miesta pre ŤZP sú k dispozícii každému vodičovi, ktorý má preukaz zdravotne postihnutého.

-lp-/-mg-


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota